PL EN DE FR RU

Przedstawiciele Ministerstw i Polska 3.0 we wspólnej debacie „POLSKA 3.0 – Polska Innowacyjna”.

Dodano 16 stycznia 2017

Szkoła Główna Handlowa zorganizowała debatę gospodarczą o programie POLSKA 3.0 – „POLSKA 3.0 – Polska Innowacyjna”.  Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Szkoła Główna Handlowa zorganizowała debatę gospodarczą o programie POLSKA 3.0, którego inicjatorem jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przedstawiciele POLSKA 3.0 wzięli udział w sesji na temat Programu Polska 3.0 na zaproszenie NZS SGH.

W dyskusji panelowej z udziałem wielu studentów tej Uczelni wzięli udział Michał Masior, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, doradca Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego, oraz Marcin Białek, radca ministra w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Program Polska 3.0 reprezentowali :

Angelika Jarosławska – Koordynator Programu Polska 3.0, Andrzej Voigt – Koordynator ds. Zagranicznych Polska 3.0, Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Marek Dondelewski – Ekspert ds. Funduszy Polska 3.0.

W trakcie debaty omawiano szczegółowo najważniejsze projekty programu Polska 3.0. Goście debaty wspólnie stwierdzili, iż sam Program uruchomi setki projektów niezwykle istotnych dla gospodarki.

Jak zaznaczył Andrzej Voigt, jeden z czołowych ekspert stale pracujących nad programem Polska 3.0, ekonomista, oddolny i apolityczny program POLSKA 3.0 to w tej chwili jedyny, spójny plan gospodarczy dla Polski i regionów transgranicznych, który pozwoli Polsce stworzyć nowe napędy do rozwoju gospodarki.

Angelika Jarosławska, koordynator programu dodała, iż Polska 3.0 jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem, który składa się z szeregu projektów, tworząc swoisty ekosystem, gdzie eksperci z poszczególnych działów Programu, współpracując z włączonymi na stałe w projekt, najlepszymi ekspertami ds. funduszy europejskich wspólnie wypracowują najlepsze dla polskiej gospodarki rozwiązania. W program Polska 3.0 zaangażowana jest zarówno społeczność nadodrzańska, dla której ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo powodziowe i nowe miejsca pracy, szereg firm, począwszy od sektora MŚP po największe polskie przedsiębiorstwa skupione w ramach klastrów, które upatrują olbrzymiej szansy biznesowej w żeglownej Odrze i efektywnym zbudowaniu sieci transportu multimodalnego w Polsce, jak również samorządy (planowane centrum logistyczne to około 70 000 nowych miejsc pracy), Rada Kapitanów, w skład której wchodzą aktywni kapitanowie żeglugi śródlądowej, kluczowi specjaliści gospodarki wodnej i transportu w kraju, kapitanowie żeglugi wielkiej, przedstawiciele nadodrzańskich portów i inni.

Jak przyznał Marcin Białek z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, plany programu Polska 3.0 są spójne z zamierzeniami rządu i stanowią wsparcie dla zrealizowania planów Ministerstwa Żeglugi.

Polska 3.0 to zsieciowane projekty, stanowiące spójny program modernizacji żeglugi śródlądowej. Program Polska 3.0 przygotował cały ekosystem dla przywrócenia żeglugi, podczas gdy świadomość społeczeństwa była jeszcze bardzo niska, w mediach o żegludze nie było żadnych wzmianek, analogicznie jak we wszelkich planach rządowych.

Jak podkreślił Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Bogdan Węgrzynek, Polsce 3.0 i Ogólnopolskiemu Klastrowi Innowacyjnych Przedsiębiorstw – inicjatorze projektu, udało się skutecznie powstrzymać podpisanie niekorzystnej dla Polski dyrektywy wodnej, która w praktyce wykluczała Polskę z transportu międzynarodowego na co najmniej 20 lat.

Jak zaznaczył Bogdan Węgrzynek, w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – największej organizacji klastrowej w Polsce, powstały takie klastry jak Metalchem Opole, produkujący wielkogabarytowe elementy do elektrowni, platform wiertniczych, które można efektywnie transportować tylko drogą wodną. Aby dokonać takiego jednorazowego transportu, przedsiębiorstwa musiały na własny koszt podnosić poziom rzeki.

Polska 3.0 zakłada m.in. systemowe rozwiązania na rzecz polskiego zrównoważonego transportu rzecznego, modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i ścisłą współpracę polsko – czeską dla budowy centrum Logistycznego, połączonego z portem śródlądowym na Odrze.

Angelika Jarosławska dodała, iż Program Polska 3.0 jest partnerem  w rozmowach z Komisją Dunajską w zakresie projektu budowy połączenia Odry z Dunajem, a także partnerem merytorycznym powyższych projektów dla Republiki Czeskiej. Zespoły Polska 3.0 składają się również z ekspertów po stronie czeskiej, jak m.in. Petr Forman, doradca Prezydenta Milosa Zemana, Josef Tobola, związany od lat z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie śródlądowych dróg wodnych i wielu innych znakomitych ekspertów.

Marin Białek zaznaczył, że współpraca Polsko-Czeska jest istotnie ważna dla projektów związanych z Odrą. W ramach budowy tzw. Odrzańskiej Drogi Wodnej w latach 2021-30 planowane jest m.in. wybudowanie kanału Koźle-Ostrawa, który będzie polską częścią drogi wodnej do Dunaju. Zaznaczył także, iż w Polsce obecnie transport odbywa się głównie drogami – 86 procent i kolejami – 12,5 proc, zaś drogami wodnymi 0,4 proc.

Dyskutujący jednogłośnie stwierdzili, iż powstanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej to milowy krok nie tylko w kierunku odbudowy dróg wodnych, a co za tym idzie – ważnej gałęzi gospodarki. To także bezpieczeństwo przeciwko powodzi i suszy, racjonalne zarządzanie zasobami wody, rozwój turystyki, ochrona środowiska (żegluga jest najbardziej ekologiczną formą transportu), jak również olbrzymie wpływy do budżetu w przyszłości.

Długofalowe projekty żeglugowe powinny być więc priorytetowe z punktu widzenia planowania strategii gospodarczej kraju, co słusznie zostało dostrzeżone po dziesiątkach lat zaniedbań.

Dyskutujący wspólnie uznali, iż niezbędne jest budowanie nowych elementów polskiej gospodarki w oparciu o udrożnienie wód środlądowych głównie w oparciu o rzekę Odrę oraz część Wisły. Stan obecny tychże dróg wodnych oraz portów rzecznych nie dorównuje nawet ich kondycji sprzed 1939 roku. Arterie wodne w Polsce są potrzebne m.in. z dwóch względów :

1) zmniejszenia bardzo poważnego zanieczyszczenia środowiska, wywoływanego przez ogromny wzrost ruchu pojazdów mechanicznych. Dzisiaj Polska znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów UE. prowadzi to do ogromnego wzrostu zachorowań Polaków, w tym głównie na raka złośliwego ze względu na osadzanie się w organizmach metali ciężkich.

2) zmniejszenia kosztów przewozów towarów i usług, co podniesie konkurencyjność polskiej gospodarki oraz przyczyni się do wzrostu zamożności polskich portów i miast.

Istotne jest jak najszybsze uchwalenie specustawy, która pozwoli na zrealizowanie  budowy Multimodalnego portu w Gorzyczkach, w oparciu o współpracę z Rządem Czech.  Projekt ten jest w fazie studialnej i obecnie dobre relacje Polski z Chinami pomoże w wykorzystaniu naszej renty lokalizacyjnego jako istotnego elementu rozbudowy infrastruktury tzw. Szlaku Jedwabnego.

Przedstawiciele strony rządowej podkreślili wspólne stanowisko, iż program Polska 3.0 wytwarza narzędzia do realizacji planów rządowych i należy – wzorem klastrów, łączących sektor nauki, biznesu i administracji – długofalowo współpracować celem wykorzystania potencjału, jaki tkwi w powyższej inicjatywie klastrowej. W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw skupionych jest ponad 3000 firm, które doświadczają potrzeby realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych, będących w portfolio Polska 3.0, które wpłyną na rozwój rodzimych firm i rozwój gospodarczy kraju.

Michał Masior, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju podkreślił, iż istotne jest stworzenie płaszczyzny transportu multimodalnego w Polsce. Unia Europejska kładzie obecnie nacisk na rozwój Zielonych Korytarzy Transportowych. Polska może ubiegać się o finansowanie projektów, przyczyniających się do budowy węzłów multimodalnych i innej infrastruktury, która pozwoli na zmniejszenie ruchu ciężarowego na drogach i przerzucenie go na wagony i statki, a także wpłynie na istotne zmniejszenia kosztów przewozów towarów i usług, co podniesie konkurencyjność rodzimej gospodarki.

Co zaznaczył Marek Dondelewski, ekspert programu Polska 3.0, ekspert ds. Funduszy europejskich: „Rozbudowa infrastruktury w ramach programu Polska 3.0 w znaczący sposób może przyczynić się do zacieśnienia relacji gospodarczych z Czechami, Niemcami oraz Ukrainą – niezwykle istotnymi dla rozwoju polskiej gospodarki”.  Zauważył również, iż program wpisuje się zarówno w krajowe jak i europejskie plany finansowania, pozwalając Polsce skorzystać z wielkoskalowych, bezzwrotnych środków europejskich na rozwój zintegrowanych sieci transportowych, a jego poszczególnymi projektami infrastrukturalnymi są zainteresowani także najwięksi inwestorzy w postaci chińskich spółek skarbu państwa.

IMG_4344-721x407

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP