PL EN DE FR RU

V Międzynarodowe Forum Energii CEDEF – Biomasa

Dodano 16 września 2014

W dniach 18-19 września 2014 roku Środkowoeuropejskie Forum Rozwoju CEDEF organizuje w Belgradzie V Międzynarodowe Forum Energii – „Biomasa jako największe źródło energii odnawialnej w Europie i Serbii”. Krajem partnerskim wydarzenia są Węgry.

Rząd serbski zaprosił do udziału w Kongresie CEDEF Energy Forum Bogdana Węgrzynka, Prezesa Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach i Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jest to kontynuacja współpracy na mocy podpisanego w zeszłym roku szerokiego porozumienia dotyczącego udziału w inwestycjach podmiotów polskich, prowadzonych przez Bogdana Węgrzynka.

Jednym z kluczowych wskazań Unii Europejskiej w Strategii 2020 jest to, że we wszystkich 28 krajach członkowskich do roku 2020 udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) powinien wynosić 20 proc. w całkowitym zużyciu energii, a według planu działania w sprawie biomasy 13% tej liczby powinno być wykorzystaniem biomasy. Serbia, jako kandydat do członkostwa w UE, musi ujednolicić swoje ramy prawne UE. Dlatego też większą uwagę należy zwrócić na energii odnawialnej i ochrony środowiska, ponieważ są to obszary priorytetowe UE.

Celami Forum Energii CEDEF są podkreślenie znaczenia biomasy jako źródła energii odnawialnej i pokazanie zalet korzystania z tego źródła energii. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiony potencjał biomasy Serbii oraz wskazane kroki niezbędne do jej szybszego rozwoju. Uczestnicy określą praktyczne rozwiązania i zalecenia w celu poprawy wykorzystania biomasy w sposób bardziej efektywny. Ponadto, przedstawione zostaną zaawansowane technologie w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy. Zostaną także omówione rodzaje finansowania takie jak dotacje, pożyczki i inne, które bezpośrednio zwiększają inwestycje w biomasę. Na koniec przedstawione zostaną przykłady najlepszych praktyk w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć na Węgrzech.

Forum Energii CEDEF  patronatem instytucjonalnym objęło m.in. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Republiki Serbii. W Forum uczestniczyć będzie ponad 400 gości – przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, miast i gmin, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli instytucji finansowych, ambasad, izb handlowych, realizatorów projektów przemysłowych, menedżerów przemysłu miast i energii oraz dziennikarzy. Specjalna część forum – spotkania B2B będą organizowane w celu umożliwienia uczestnikom nawiązanie bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi stronami. Jak zawsze, Forum będzie wspierane przez partnerów medialnych CEDEF, w celu informowania i edukowania społeczeństwa na ten ważny temat.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP