PL EN DE FR RU

VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014

Dodano 16 października 2014

W dniach 4-6 grudnia 2014 w  Supraślu niedaleko Białegostoku odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014.

 

ITMED to inicjatywa, która służy integracji wszystkich tych , których rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny szczególnie interesuje. Celem Forum jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych dla rozwoju gospodarczego oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami z branży medycznej oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

 

W ramach Forum odbędą się: konferencja obejmująca liczne sesje naukowo-techniczne, prezentacje technologii medycznych, Partnering Event (warsztaty, sesja posterowa i spotkania indywidualne), spotkania partnerskie oraz prezentacja wystawiennicza prezentująca potencjał, rozwiązania i osiągnięcia firm i instytucji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy w obszarze medycyny.

 

Ważnym elementem spotkania będzie możliwość nawiązania współpracy z instytucjami z Europy Wschodniej (Białorusi, Ukrainy i Litwy), które podczas odbywającego się w czerwcu br. VIII Międzynarodowego Forum Dni Nauki i Technologii Polska–Wschód zadeklarowały ogromne zainteresowanie podjęciem wspólnych przedsięwzięć z klastrami, uczelniami wyższymi oraz innowacyjnymi firmami z sektora MŚP działającymi w obszarze technologii medycznych.

 

Rezultatem grudniowego wydarzenia, obok wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wynikających z funkcjonowania dotychczasowych powiązań kooperacyjnych branży medycznej będzie również nawiązanie nowych kontaktów, w szczególności międzynarodowych. Forum stwarza doskonałą okazję do znalezienia partnerów do współpracy, pozyskania europejskich odbiorców nowych produktów i technologii; spotkania z dostawcami nowych technologii z kraju i zagranicy; spotkania profesjonalistów projektujących i wdrażających najnowsze technologie medyczne z całej Europy; zapoznania się z opiniami najlepszych europejskich specjalistów; podzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Podczas konferencji są przewidziane następujące sesje:

 

Wydarzenie skierowane jest do klastrów i parków technologicznych z branży medycznej; lekarzy, instytucji i firm sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową; partnerów zainteresowanych przygotowaniem wspólnych projektów (Horyzont 2020, fundusze strukturalne); przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie i innowacyjne produkty; center badawczo-rozwojowych i center transferu technologii, oferujących współpracę dla MŚP  z Unii Europejskiej i Państw Europy Wschodniej. W Forum udział wezmą m.in. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED i Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

 

Organizatorami VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED są: Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, Politechnika Łódzka i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Forum odbędzie się w Hotelu Supraśl (ul. Białostocka 19), w Supraślu. O udziale w konferencji decyduje data zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja odbywa się m.in. poprzez Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej konferencji: http://www.itmed.mwci.eu/pl/start.aspx

e-mail: itmed2014@ipw.org.pl,

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP