PL EN DE FR RU

Wkrótce II Kongres Klastrów Polskich

Dodano 25 kwietnia 2014

20 maja 2014 roku w siedzibie Sejmu RP w Warszawie odbędzie się II Kongres Klastrów Polskich. Organizatorami wydarzenia są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie. Partnerem organizacyjnym spotkania została m.in. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Dyrektorem Kongresu Klastrów jest Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku, Prezes Zarządu Agencji oraz Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: “Klastry polskie – ich rola i kondycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020” ma dać pretekst do debaty na temat słabych i mocnych stron powstałych i powstających w Polsce klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości naszego kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii Europejskiej.

Klastry można definiować na wiele sposobów, ale nie ulega wątpliwości, iż powinny one być siłą napędową gospodarki kraju. Obserwowany wzrost znaczenia grup klastrowych jest przejawem współpracy, networkingu, kooperacji i edukacji w tym zakresie. II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP ma przyczynić się do integracji właściwych środowisk i odpowiadać na potrzeby instytucji wchodzących w skład struktur klastrowych obecnych na naszym rodzimym rynku, w szczególności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Majowe przedsięwzięcie w Sejmie RP będzie dyskusją najważniejszych przedstawicieli rządu, parlamentu, organizacji mających kluczowy udział dla wspierania klastrów oraz przedstawicieli zainteresowanych klastrów z całej Polski, na temat wsparcia klastrów w nowej perspektywie. Kongres będzie podejmował tematy roli klastrów oraz problematyki związanej z możliwościami finansowania inicjatyw klastrowych i ich przedsięwzięć w kontekście Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz Programów Operacyjnych ukierunkowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości.

II Kongresu Klastrów Polskich ma pomóc w promowaniu idei klasteringu, czyli konkurencji i zarazem kooperacji, która przyczyniać się ma do rozwoju poszczególnych regionów, branż gospodarki i polskiego eksportu.

Wydarzenie będzie kolejnym ważnym krokiem w dyskusji o przyszłości klastrów. Zeszłoroczne spotkanie w zapełnionej po brzegi Sali Kolumnowej Sejmu RP osiągnęło ogromny sukces. Wnioski z I Kongresu z 3 czerwca 2013 roku miały wpływ przy programowaniu przez decydentów instrumentów wspierających przedsiębiorców, szczególnie tych funkcjonujących w klastrach. Kontynuacja dialogu o istocie klastrów w Polsce z całą pewnością przyniesie wiele korzyści dla rozwoju całej polskiej gospodarki.

Wszelkie informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie II Kongresu Klastrów Polskich: www.kongresklastrow.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP