PL EN DE FR RU

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy 2015/2016 w Nowym Sączu

Dodano 3 października 2015

2 października w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy 2015/2016.

Na spotkanie przybyli: pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej Bożena Jopek, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz  członek Wojewódzkiej Rady Programowej OHP Bronisław Dutka, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Barnaś, Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalepka, Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, a także przedstawiciele instytucji lokalnych, współdziałających w procesie wychowania i opieki nad podopiecznymi. Szczególnie serdecznie podjęto osoby reprezentujące pracodawców młodzieży i dyrekcje szkół, w których uczestnicy hufca pobierają naukę.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele parafii Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Następnie zgromadzeni mogli wziąć udział w prezentacji multimedialnej i obejrzeć nowo otwarte pomieszczenia internatu i warsztatów fryzjerskich, a także okolicznościową ekspozycję osiągnięć młodzieży małopolskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych. Spotkanie ubarwione zostało występem muzycznym uczestników hufców ze Skomielnej Białej i Nowego Sącza w programie folklorystycznym. Uczestnicy poznający tajniki zawodu kucharza przygotowali okolicznościowy poczęstunek dla gości. Uroczyste, pełne serdeczności życzenia dla jednostki i dla OHP zostały wpisane przez znamienitych gości do kroniki.

Uroczystość była też  okazją do podziękowania wszystkim obecnym gościom za dotychczasową, niezwykle budującą, merytoryczną i wielopoziomową współpracę, służącą rozwojowi OHP

2 pazdziernik - minister pracy2

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP