PL EN DE FR RU

Współpraca z Klaster COP – podpisanie porozumienia

Dodano 12 września 2013

10 września 2013 roku w Warszawie OKIP nawiązał współpracę z Klastrem Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Zawarcie porozumienia ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw i z Klastrem Centralnego Okręgu Przemysłowego, a jego głównymi elementami są: wymiana informacji z otoczeniem gospodarczym, naukowo – badawczym i administracyjnym; wspólna analiza i ocena innowacyjności wdrażanych pomysłów; propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji i badań we współpracy z podmiotami B+R w Polsce i za granicą.

Ponadto, wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wystaw, a także spotkań w celu nawiązania współpracy pomiędzy członkami i partnerami OKIP, a przedsiębiorcami i instytucjami naukowo – badawczymi działającymi w ramach COP i wzajemne wsparcie w zakresie analiz technicznych, rynkowych i marketingowych to kolejne zadania stojące przed stronami porozumienia.

Co więcej, obie strony zadeklarowały pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania jak również realizowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć gospodarczych współfinansowanych ze źródeł krajowych i bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

Partnerzy, poprzez podpisanie porozumienia o współpracy wyrazili przekonanie, że w trosce o poprawę życia społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju branży będą starać się o wsparcie wielu podmiotów: zarówno w strukturach samorządu, związków i organizacji pozarządowych jak i wśród podmiotów gospodarczych, których aktywność będzie stanowiła podstawę w osiągnięciu założonych celów.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP