PL EN DE FR RU

Współpraca z Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ-Południe

Dodano 6 października 2013

Pomiędzy Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Klastrem Logistyczno-Transportowym Północ-Południe z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanymi przez Prezesa Zarządu Klastra OKIP Bogdana Węgrzynka i Marka Świeczkowskiego Przewodniczącego Rady Klastra LT Płn.-Płd., w dniu 20 września 2013 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy.

Partnerska współpraca obejmować będzie propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji i badań w obszarach funkcjonowania Klastra OKIP i Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe we współpracy z podmiotami B+R na terenie całego kraju. Umowa mówi także o wspólnych analizach zgłaszanych przez oba klastry potrzeb technicznych i technologicznych wraz z oceną ich innowacyjności i konkurencyjności.

Zawarcie porozumienia ma na celu realizację wspólnych projektów wspomagających rozwój w branżach związanych z działalnością Klastra OKIP i Klastra LT Północ-Południe. Współpraca będzie polegała także na wzajemnych konsultacjach w celu wypracowania wspólnej wizji działania i strategii rozwoju reprezentowanych branż, wykorzystaniu potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia jakie posiadają.

Efektywna współpraca sektora naukowo-badawczego z sektorem przedsiębiorstw działających w Klastrze Logistyczno-Transportowego Północ-Południe i współpraca z Klastrem OKIP wpłynie na realizację celów Klastra LT Płn.-Płd., a więc stworzenie lepszych warunków rozwoju proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, wzrost poziomu inwestycji w branżach o największym potencjale rozwoju i opartych o specyficzne potencjały województwa pomorskiego, a także zapewnienie sprawnych powiązań transportowych z centrami gospodarczymi Polski i Europy.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP