PL EN DE FR RU

XI Gala Pereł Polskiej Gospodarki

Dodano 27 listopada 2013

3 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie XI edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”. Laureaci rankingu to najlepsze polskie firmy – ambasadorzy polskiej gospodarki na świecie.

Gospodarzem XI Gali Pereł Polskiej Gospodarki jest redakcja prestiżowego anglojęzycznego magazynu ekonomicznego – „Polish Market”, która wraz z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk przygotowuje specjalny ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki”.

Co roku obecni na Gali są przedstawiciele polskiego rządu, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ambasadorowie z polskich placówek zagranicznych oraz ambasadorowie z placówek zagranicznych w Polsce.

Patronat nad Galą objął Minister Gospodarki i Prezes Polskiej Akademii Nauk. Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych we wspomnianym wyżej prestiżowym rankingu przedsiębiorców. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie określonych przez INE PAN kryteriów i metodologii opracowanych. Uznana za „Perłę Polskiej Gospodarki” zostaje firma, która spełnia minimum każdego z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności, przyjętych w międzynarodowej praktyce audytorskiej.

Przedsiębiorstwa są podzielone są na dwie grupy, ze względu na wielkość przychodów rocznych z prowadzonej działalności gospodarczej: Duże Perły – poniżej 1 mld zł oraz Wielkie Perły – powyżej 1 mld zł.

Tradycją Gali jest wręczanie Pereł Honorowych, przyznawanych przez Kapitułę. W jej skład wchodzą: Prof. Jerzy Buzek, Tadeusz Donocik, Grażyna Jaskuła, Prof. Ksawery Piwocki, Prof. Janusz Lipkowski, Prof. Andrzej Rottermund, Adam Szejnfeld, Janusz Steinhoff, Prof. Andrzej Wiszniewski, Krystyna Woźniak-Trzosek. Podczas tegorocznej Gali po raz VIII zostaną przyznane Perły Honorowe osobom w sposób szczególny wyróżniającym się dorobkiem zawodowym oraz osiągniętymi sukcesami. Wyróżnienie to jest wręczane laureatom za osiągnięcia m.in. na polu nauki, kultury, gospodarki, a także krzewienia polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz wartości społecznych.

Wydawany jest od 1996 r. magazyn „Polish Market” we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i Premiera oraz Ministerstwami realizuje cel, którym jest rozsławianie polskiej marki, firm istniejących na polskim rynku oraz ich menedżerów.

W Gali Pereł Polskiej Gospodarki uczestniczyć będzie Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Więcej informacji o Gali Pereł znajduje się na stronie internetowej: www.perlygospodarki.pl

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP