PL EN DE FR RU

Będziemy na Global Economic Summit 2013 w Bombaju

Dodano 22 sierpnia 2013

W dniach 23-25 września 2013 roku w World Trade Centre Mumbai odbędzie się Global Economic Summit 2013 (GES), w którym udział wezmą przedstawiciele Klastrów Polskich.

Na III GES do Bombaju pojadą Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie” oraz Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

III Global Economic Summit 2013 to międzynarodowy szczyt klastrów, gdzie światowi eksperci, urzędnicy państwowi i politycy spotykają się w celu omówienia aktualnych wyzwań stojących przed światowym klasteringiem i przyjrzenia się przyszłej wizji klastrów. Eksperci będą dzielić się z uczestnikami swoją wiedzę i doświadczeniami związanymi z marketingiem, brandingiem, rozwojem umiejętności, strategii rządowych, finansowych, technologii i innowacji etc.

Ponadto, podczas Global Economic Summit zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z rozwojem klasteringu na całym świecie i szansami, jakie niesie z sobą szeroko pojęte współdziałanie w wielu przestrzeniach gospodarki. Co więcej, odkrywanie nowych przestrzeni do prowadzenia wspólnych interesów, wymiana doświadczeń zbudowanych na działalności w różnych sektorach gospodarki i w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych oraz stawianie na klastry jako na najważniejszą drogę rozwoju w obliczu globalizacji gospodarki to najważniejsze kwestie do omówienia, stojące nie tylko przed prelegentami, ale również wszystkimi uczestnikami GES 2013.

Głównym celem organizatorów i uczestników kongresu jest udzielenie praktycznych porad i użytecznych wskazówek dających możliwości sprawnego poruszania się w problematyce związanej z klastrami, odnajdowania możliwie najprostszych dróg do rozwoju nie tylko lokalnego, ale światowego klasteringu i rozwiązywania wszelkich niedogodności z nim związanych.

Prelegenci, którzy będą przemawiać na GES 2013 to wybitni eksperci pochodzący z Indii i innych krajów świata, gdzie wprowadzenie idei klasteringu do wielu dziedzin gospodarki okazało się być rozwiązaniem decydującym o ich powodzeniu.

Kolejnym celem Global Econimic Summit 2013 ma być doradztwo i zainspirowanie uczestników do wspólnego dążenia do ogólnoświatowego rozwoju poprzez obranie jednej, gwarantującej stabilny progres ścieżki działań.

Obecność przedstawicieli „Polskich Klastrów”, Krzysztofa Krystowskiego i Bogdana Węgrzynka na tak prestiżowej konferencji jaką jest Global Economic Summit 2013 to ogromna szansa dla rozwoju polskiej gospodarki, jak również doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów, spostrzeżeń, wyrażenia oczekiwań i nakreślenia planów na współdziałanie w przyszłości.

Izabela Okarmus

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP