PL EN DE FR RU

COP19: Sustainable Innovation Forum – konferencja przy szczycie klimatycznym ONZ

Dodano 23 listopada 2013

20 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się Sustainable Innovation Forum, towarzysząca szczytowi klimatycznemu ONZ – COP19 jedna z najważniejszych na świecie konferencji zajmujących się problemem zrównoważonego rozwoju i tzw. zielonej gospodarki.

Sustainable Innovation Forum w jednym miejscu, w Hotelu InterContinental w Warszawie, zgromadziło liderów biznesu, przedstawicieli rządów, samorządów regionalnych rządu i międzynarodowych organizacji pozarządowych w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie obniżenia infrastruktury węgla, innowacji technologicznych, zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Coroczna konferencja odbyła się jak zwykle podczas prowadzonych negocjacji klimatycznych ONZ jako najważniejsze spotkanie z przedstawicielami biznesu w celu zapewnienia przepływu informacji i skutecznej współpracy.

Wśród tegorocznych gości Forum byli m.in. ministrowie środowiska: Norwegii Bård Vegar Solhjell, Finlandii Ville Niinistö, Szkocji Paul Wheelhouse i przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Międzynarodowej Izby Handlowej.

Konferencję otworzył Dyrektor Wykonawczy Programu Środowiskowego (UNEP) i Podsekretarza Generalny ONZ Achim Steiner, Komisarz ds. klimatu w Komisji Europejskiej Connie Hedegaard oraz były główny ekonomista Banku Światowego Lord Nicholas Stern j,eden z autorów tzw. Raportu Sterna. Na rozpoczęcie odbył się warsztat organizowany przez Międzynarodową Izbę Handlową „Klucz do skalowania się inwestycji w zakresie efektywności energetycznej”. Następnie odbyły się 4 debaty plenarne.

Pierwszy panel skupiał się na wyzwaniu przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i innowacyjnej oraz stworzeniu do niej nowatorskich rozwiązań. Zadano sobie pytanie jak stać się liderem w transformacji energii i stworzyć infrastrukturę odbiegającą od węgla bardziej opłacalną. W kluczowym sprawach głos zabierali Kersten-Karl Barth, Przewodniczący Komisji ds. Środowiska i Energii w Międzynarodowej Izbie Handlowej oraz Karl Rose dyrektor Światowej Rady Energetycznej i Polityki.

Druga debata plenarna poświęcona była innowacjom i transferow technologii oraz temu w jakie technologie powinniśmy inwestować. Poprowadził ją Johannes Meier, Dyrektor Generalny w Europejskiej Fundacji Klimatu, który podkreślił kluczową rolę innowacyjnych rozwiązań technologicznych i doświadczenie w sektorze prywatnym, jak i inwestycji, które mają pomóc w realizacji tych innowacji.

Partnerstwa, które tworzą różnice i jak współpraca może przyspieszyć transformację do zielonej gospodarki to zagadnienie trzeciego panelu. Była to intensywna debata na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i jak pomóc w kształtowaniu gospodarki ekologicznej oraz które rozwiązania należy zastosować w celu osiągnięcia sukcesu w tym obszarze. W dyskusji uczestniczyli m.in. Ville Niinistö, minister środowiska Finlandii oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Yves-François Blanchet, Minister Zrównoważonego Rozwoju w Quebec.

Ostatnia debata plenarna dotyczyła wydajności zasobów miast. Zastanawiano się czy wszystkie środowiska miejskie mogą osiągnąć zrównoważony wzrost. Głos zabrali m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy i Gino Van Begin, Sekretarz Generalny ICLEI.

W Sustainable Innovation Forum udział wzięli m.in. Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

– „Wydarzenie było dla nas okazją do ważnych rozmów i wymiany poglądów na temat zastosowania innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie energetyki, na których obecnie skupiamy dużo uwagi.” – mówił Bogdan Węgrzynek.

Forum było organizowane z ramienia Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP