PL EN DE FR RU

COP19: XVIII EuroPower

Dodano 26 listopada 2013

W dniach 20-21 listopada 2013r. w Hotel Sheraton w Warszawie odbyła się XVIII Konferencja Energetyczna EuroPower, jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce, które w tym roku towarzyszyło Konferencji Narodów Zjednoczonych COP19.

„XVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER – Polski Sektor Energii i Jego Otoczenie: Społeczeństwo – Gospodarka – Energetyka” po raz kolejny udowodniła, że jest ważną i efektywną platformą dialogu środowiska energetycznego dla rozwoju rynków na różnych płaszczyznach. Nie bez powodu wpisała się na stałe w cykl największych spotkań dla tego sektora. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej.

Uczestnicy wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji, Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo XVIII EuroPower polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę oraz zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją argumentów, czyli społeczeństwa i gospodarki.
Podczas dwudniowej konferencji wystąpiło 67 prelegentów. Tematami dyskusji były m.in. rozwój sektora energetycznego z punktu widzenia strategii najważniejszych graczy rynkowych oraz wyzwania i możliwości stojących przed rynkiem gazu w Polsce.

Otwarcia konferencji dokonał dr Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Programowej EuroPower. Jednym z pierwszych punktów wydarzenia było wystąpienie Gościa Honorowego, Przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza, Sekretarza Stanu.

Panel w ramach COP19 dotyczył polityki energetycznej i klimatycznej. Podczas niego rozmawiano o działaniach pro ekologicznych w kontekście poziomu rozwoju ekonomicznego, globalnych możliwościach zastąpienia węgla i bezpieczeństwie energetycznym z perspektywy krajów rozwiniętych a krajów rozwijających się.

W trakcie EuroPower poruszone zostały również m.in. zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Omówiono również zmiany w regulacjach i prawie energetycznym oraz gazowym.

W konferencji udział wzięło około 350 osób, przedstawicieli administracji publicznej, prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów i grup paliwowo-energetycznych, przedsiębiorstw sieciowych, elektrowni, elektrociepłowni i firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej, a także ze środowiska klastrowego: Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP