PL EN DE FR RU

Konferencja w Serbii – Rozwój Europy Wschodniej

Dodano 8 września 2013

26-27 września 2013 roku w Apatin w Serbii odbędzie się konferencja dotycząca możliwości rozwoju regionu Europy Wschodniej poprzez współpracę transgraniczną klastrów z krajów z rejonu. Potencjał państw wschodnich oraz korzyści z synergii pomiędzy krajami regionu powodują chęć przeprowadzania wspólnej dyskusji na temat kierunków i sposobów rozwoju.

Udział w konferencji weźmie między innymi Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Związek Pracodawców Klastry Polskie jako członkowie Klastra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Futura i reprezentanci Polski, inni członkowie Futura oraz władze Serbii.

Uczestnikiem wydarzenia będzie Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Zaproszony został także Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz jej Wiceprzewodniczący Poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio. Wyjazd polkich reprezentantów do Serbii planowany jest już 18 września 2013 roku, na wcześniejsze spotkanie z przedstawicielami Rządu Serbii.

Na konferencji zostanie omówiona wizja przyszłego rozwoju regionu Europy Wschodniej, przedstawiona zostanie charakterystyka zmian społeczno-gospodarczych w scenariuszach szans i zagrożeń oraz opis spodziewanych efektów jako wynik wdrażania planowanych strategii.

Przy okazji konferencji zostanie prowadzony dialog dotyczący współpracy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i technologii, badań, przygotowania i organizacji wspólnych projektów, dostosowania istniejących technologii, sprzedaży opracowanych produktów i technologii, przetargów, wspólnych wystaw i wydarzeń, edukacji i szkoleń oraz marketingu.

W tym czasie zostaną przeprowadzone także rozmowy na temat projektów trangraniczych, w których uczestniczyć ma Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP