PL EN DE FR RU

I Światowy Kongres Klastrów w Polsce

Dodano 25 września 2014

W dniach 25-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów – I Cluster World Congress, niezwykle ważne dla polskiej gospodarki wydarzenie o randze światowej. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem przewodnim „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

Cluster World Congress jest wydarzeniem, które wpisuje się w główną idee klasteringu mającą na celu integrację i kooperację kluczowych elementów gospodarki lokalnej, regionalnej, a tym samym i światowej. Celem Światowego Kongresu Klastrów jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między rynkiem edukacji, pracy i biznesem przy wsparciu samorządów.

Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki. Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa. Program Kongresu został opracowany przez przedstawicieli Cluster Excellence. Głównymi tematami poruszanymi podczas paneli tematycznych będą zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją klastrów.

Jest to pierwszy raz kiedy na świecie odbywać będzie się tak duże i tematycznie nastawione na temat klastrów wydarzenie branżowe. Na I Cluster World Congress zaproszone zostały najwyższe władze państwowe oraz ważni goście z zagranicy. Wśród prelegentów nie zabraknie najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie klasteringu i przedstawicieli władz państwowych z poszczególnych krajów, wśród nich m.in. Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), Helmut Kergel i Thomas Lamer-Gamp, Dyrektorzy European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Christian Ketels z Harvard Business School, Zbigniew Bochniarz z University of Washington, Werner Pamminger z Clusterland w Austrii, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wiele innych ważnych dla idei klastrów postaci.  Kongres jest wydarzeniem o randze światowej, a tym samym w Radzie Programowej Kongresu nie zabraknie największych postaci gospodarki. Na Przewodniczącego Rady powołany został dr Krzysztof Pawłowski.

Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, we współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Komitetem Rozwoju Zagłębia,  Stowarzyszeniem Humaneo, Fundacją Rozwoju Regionów.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP