PL EN DE FR RU

XXI Forum Gospodarcze o systemach w ochronie zdrowia

Dodano 11 marca 2014

W dniu 4 marca 2014 roku w Toruniu na XXI Forum Gospodarczym zorganizowany został panel „Innowacyjne zarządzanie, programy i projekty w ochronie zdrowia”.

Forum Gospodarcze w Toruniu współorganizowane przez Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” to jeden z największych kongresów gospodarczy w Polsce. W tym roku pojawił się na nim panel związany z ochroną zdrowia, a jego organizatorem był Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, który jest częścią organizacji parasolowej dla klastrów – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP.

Innowacyjne zarządzanie, programy i projekty w ochronie zdrowia to ważna tematyka, szczególnie jeśli odniesie się to do stanu systemu. Diagnoza systemu jaką na wstępie przedstawił moderator panelu prof. Michał Marczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, jest niepokojąca i nie jest raczej podawana publicznie. Natomiast świadomość konieczności poważnych zmian, wprowadzenia nowych projektów jest oczywista i powszechna. W odpowiedzi na sytuację organizator panelu Polski Innowacyjny Klaster Medyczny zamierza zaproponować projekty dotyczące wprowadzenia nowego systemu w zakresie ochrony zdrowia.

Przedstawionymi podczas panelu obszarami działalności Klastra PIKMED były m.in. obszar informatyczny – bazy danych, monitoring, narzędzia informatyczne, zarządzanie ryzykiem, monitoring jakości, mapowanie szpitali, zdarzenia niepożądane, diagnostyka systemowa w ochronie zdrowia, zarządzanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, techniki zarządzania strategicznego, operacyjnego i projektowego.

Innowacyjne będą standardy świadczonych usług, jeśli będą dobrze dobrane do potrzeb i będą miały zapewniony wysoki poziom jakości, a o takim właśnie podejściu myśli PIMED. O standardzie opowiedział prof. Witold Tłustochowicz – Konsultant krajowy ds. reumatologii, Członek Rady Naukowej Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Zrelacjonował on wykorzystanie „złotego standardu” dla terapii chorób reumatologicznych w Polsce i wytyczne EULAR.

prof. Mirosław Jarosz z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Redaktor Naczelny AAEM, Członek Rady Naukowej PIKMED przedstawił dylematy i problemy informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce oraz zaproponował co można zrobić, aby w Polsce były dobre bazy danych. – „Cechy naszego systemu informacyjnego w ochronie zdrowia są dwie: pierwsze to relatywnie duże obciążenia świadczeniodawców różnorodną wielokrotnie zdublowaną sprawozdawczością i po drugie niespójność informacji dotyczących tego samego zakresu, ale uzyskiwanych z różnych źródeł i w różnym czasie. To jest nasza główna pięta achillesowa.” – podsumował prof. Jarosz – „Należałoby zintegrować, ujednolicić, skoordynować istniejące zasoby informacyjne, których tak naprawdę jest dużo. Z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w ostatnich 10 latach zgromadził potężne zasoby informacji, z których w bardzo niewielkim stopniu jest w stanie skorzystać.” – wysnuł wnioski. – „Oprócz tego, że dane mają być zintegrowane, musi następować ich autoryzacja.” – zaznaczył omawiając ideę rejestru usług medycznych.

Możliwości i problemy wykorzystania danych elektronicznych do analizy epidemiologii w Polsce – mapy potrzeb zdrowotnych omówił dr Andrzej Śliwczyński – Członek Rady Naukowej PIKMED. – „Mamy wskaźniki epidemiologiczne, którymi w tej chwili posługujemy się – chorobowe, zapadalność. Moim zdaniem powinniśmy przewartościować te nazwy” – zauważył problem w sytuacji czy pacjent rzeczywiście podjął leczenie a jaka była diagnoza. – „Wydaje się, że mapę potrzeb zdrowotnych tak, jak najbardziej. Na jakim poziomie? Przynajmniej na trzech poziomach – województwa, powiatu i gminy.”

prof. Karina Jahnz-Różyk z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego i Centralnego Szpitala Klinicznego MON omówiła koszty astmy ciężkiej i trudnej w Polsce. Między innymi powiedziała także, że – „To z czym walczymy i uważamy, że wpływa na złą kontrolę astmy jest to, że pacjenci bardzo często nie chcą brać i nie biorą leków. Bardzo trudno jest utrzymać pacjenta w przewlekłym leczeniu, aby brał leki. 65% chorych nie stosuje leczenia (badania na pacjentach na całym świecie). Astma ciężka i trudna występuje w relatywnie najmniejszej liczbie tych pacjentów, ale pochłania największy koszt całkowity.” – mówiła, a dalej przedstawiła poszczególne rodzaje kosztów.

Wiceprezes PIKMED prof. Michał Marczak skupił się na zarządzaniu ryzykiem zdarzeń niepożądanych w szpitalu – metodzie czarnych punktów. – „System zarządzania zdarzeniami niepożądanymi absolutnie nie sprawdził się.” – zaznaczał na początku i następnie przedstawił wnikliwie wyniki analiz. Działaniem priorytetowym dla Klastra PIKMED jest zmniejszenie ilości powstawania zdarzeń niepożądanych w podmiotach medycznych, co zamierza zrealizować poprzez analizę ryzyka obszarów związanych z występowaniem zdarzeń niepożądanych i ich kosztów, utworzenie i wdrożenie oprogramowania ds. analizy ryzyka związanego z występowaniem zdarzeń niepożądanych, procedury związanej z unikaniem ich, wdrożenie systemu szkoleń personelu oraz utworzenie ogólnopolskiej bazy informatycznej i portalu dotyczącego tych zdarzeń.

Ostatnie, praktyczne wystąpienie dotyczące zarządzania ryzykiem miał Prezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED prof. Mariusz Piechota. Dokonał on oceny ryzyka okołooperacyjnego i przedstawił wpływ modelu opieki okołooperacyjnej na śmiertelność chorych leczonych na oddziałach chirurgii ogólnej.

Należy przygotowywać i następnie wdrażać nowe, innowacyjne projekty, aby coś zmienić. Wysoce merytoryczny panel przyniósł znaczące pokłady wiedzy i pogląd na to co i jak można zmienić, dzięki propozycjom Klastra PIKMED. Podczas panelu obecni byli także m.in. Wiceprezesi PIKMED Tomasz Leśniak, Adriana Nurzyńska i Dariusz Dziadzio – Poseł na Sejm, Członek Sejmowej Komisji Zdrowia oraz członkowie zarządu klastra dr Robert Milewski i pełnomocnik Jarosław Płoszek.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP