PL EN DE FR RU

KONGRES INNOWACJI PIKMED 2014

Dodano 17 czerwca 2014

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbył się Kongres Innowacji PIKMED, podczas którego odbyła się inauguracja Ośrodka Referencyjnego Klastra PIKMED w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Tematem wiodącym Kongresu była „Optymalizacja kosztów działalności placówek medycznych – działania praktyczne – w ramach pakietu propozycji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego”.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Sejmowa Komisja Zdrowia.

Jednym z ważniejszych punktów Kongresu Innowacji PIKMED 2014 była inauguracja działalności Ośrodka Referencyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, który będzie ośrodkiem wdrażania i testowania najnowocześniejszych trendów i technologii medycznych, telemedycznych, programów badawczych i wdrożeń mających na celu podnoszenie jakości usług i optymalizowanie kosztów utrzymania placówek medycznych. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Ośrodka. Sygnatariuszami porozumienia byli Starosta Mirosław Wędrychowicz, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Marian Świerz oraz ze strony Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED Wiceprezes Zarządu Tomasz Leśniak.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sejmu m.in. poseł Dariusz Dziadzio, poseł Barbara Bartuś, samorządów wraz starostą Mirosławem Wędrychowiczem, zarządów stowarzyszeń medycznych reprezentujących ogółem kilkaset szpitali polskich, indywidualnych szpitali z regionu i spoza regionu, uczelni współpracujących w ramach PIKMED oraz Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP, wysoko wyspecjalizowane firmy, oferujące technologie i usługi z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii optymalizacyjnych, zarówno z obszaru szeroko pojętego energooszczędnego budownictwa i instalacji OZE, jak i z obszaru nowoczesnej technologii medycznej.

Uczestników konferencji powitał starosta Mirosław Wędrychowicz, który przybliżył walory turystyczne powiatu gorlickiego oraz wyraził zadowolenie z działań PIKMED na rzecz wprowadzania na teren powiatu gorlickiego nowoczesnych technologii.

Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi projektami medycznymi realizowanymi i promowanymi przez PIKMED dla szpitali i samorządów oraz z działaniami Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP w programach mających na celu optymalizację, stworzenie nowej jakości w zakresie wykorzystania i uzasadnienia stosowania konkretnych technologii w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej placówek służby zdrowia.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały prelekcje, które rozpoczęło wystąpienie na temat tego co to jest klaster i jaką może być jego rola w rozwiązaniach praktycznych dla szpitali, a także rola samorządów, warunki, modele współpracy, którego dokonał Jarosław Płoszek, Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju Klastra Medycznego PIKMED. Następnie Edyta Pęcherz, Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców omówił finansowanie zewnętrzne w latach 2014-2020. Prezentacji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED dokonał Tomasz Leśniak, Wiceprezes PIKMED. Realne możliwości klastrów na przykładzie Polish Wood Cluster zaprezentowała Iwona Gaweł Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Klastra OKIP. O możliwościach oszczędzania energii dzięki panelom fotowoltaicznym opowiedział przedstawiciel firmy Viessmann.

Prezentacji Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, organizacji parasolowej dla klastrów, dokonał Bogdan Węgrzynek – Prezydent Zarządu Głównego OKIP, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Następnie Jacek Pietruszka, Dyrektor Centrum Optymalizacji PIKMED przybliżył uczestnikom konferencji Centrum Optymalizacji Kosztów wraz z jego ofertą dla samorządów i placówek medycznych. Kolejny wystąpił prof. Michał Marczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Klastra PIKMED i omówił Centrum badawczo rozwojowe zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia – zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w szpitalu – metoda czarnych punktów, ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitala. Podczas Kongresu Innowacji PIKMED udział wzięli przedstawiciele Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych Futura z Węgier, który również mieli swoją prelekcję.

Na koniec zostały przedstawione działania Centrum Optymalizacji Kosztów w zakresie doradztwa gospodarczego, restrukturyzacji i zakupów grupowych PIKMED oraz przeprowadzona dyskusja. Jej moderatorem był Piotr Jasion, ekspert ds. finansowania Klastra PIKMED, a uczestnikami m.in.: Adriana Nurzyńska, Wiceprezes PIKMED, Edyta Pęcherz Dyrektor Biura OSIP, Jarosław Płoszek, Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju PIKMED; Tomasz Leśniak, Wiceprezes PIKMED.

Podczas konferencji miało także miejsce rozpoczęcie działalności Towarzystwa Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na czele którego stoi Józef Biernat, kierownik działu technicznego szpitala w Gorlicach.

Organizatorami Kongresu byli: Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED – zrzeszony w ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP, Towarzystwo Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Starosta Gorlicki mgr Mirosław Wędrychowicz oraz Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Partnerami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Specjalistyczny Szpital im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, Instytut Rozwoju Gospodarki i Administracji, Instytut Opieki Zdrowotnej, Klaster PIKMED, Stowarzyszenie Managerów Opieki Zdrowotnej, Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych, Viessman Sp.z o.o., Klimor S.A., Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o., Klaster FUTURA Wegry, Menu Group, Koncern Quality, Agencja Budowania Wizerunku Sp. z.o.o., AW Ergo Hestia Katowice, Prometriq, Sensinum, Andra Sp.z o.o. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Instalator Polski i Globenergia.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP