PL EN DE FR RU

Krajowa Sieć Klastrów buduje sieciową współpracę polskich klastrów

Dodano 24 lipca 2015

Krajowa Sieć Klastrów jest oddolnym procesem budowy sieciowej współpracy klastrów, zainicjowanym przez wiodące organizacje klastrowe w Polsce. Jej operatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców. Oficjalne podpisanie dokumentu powołującego KSK odbyło się 25 marca 2015 roku podczas Ceremonii Otwarcia Światowego Kongresu Klastrów – Cluster World Congress. Współtwórcą i głównym przewodniczącym KSK jest prezes OKIP Bogdan Węgrzynek.

Krajowa Sieć Klastrów (KSK) to pierwsza ogólnopolska organizacja współpracy klastrów. Sieć zrzeszająca klastry krajowe oraz instytucje wspierające rozwój klastrów, jest skuteczną formą europejskiej i światowej kooperacji klastrów w procesie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Krajowa Sieć Klastrów (KSK) zrzesza wiodące klastry z całej Polski.

KSK grupując klastry sektorowo i według branż, tworzy znaczący potencjał dla wymiany produktowej i usług między klastrami oraz wymiany technologii i innowacji przedsiębiorstw.Klastry polskie działając w formule KSK wspierać będą rozwój inteligentnych specjalizacji w gospodarce i regionach wzmacniając potencjał wzrostu określonych technologii w wyniku powiązań w klastrach instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw. KSK zwiększa szanse i możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw działających w klastrach krajowych oraz rozwijać zamierza współpracę zagraniczną z klastrami.

Krajowa Sieć Klastrów stanowi formułę dobrowolnej współpracy klastrów, gromadzącą potencjał klastrowy w gospodarce i buduje nowoczesne powiązania sieciowe oraz gospodarkę opartą na klastrach. Poprzez skupienie potencjału klastrów określonych branż i sektorów, a także rozwój powiązań kooperacyjnych o charakterze horyzontalnym – Krajowa Sieć Klastrów, jako reprezentant środowiska klastrowego, jest partnerem międzynarodowych organizacji klastrowych i ich zrzeszeń.

Zasadniczym celem prac KSK jest umożliwienie zainteresowanym klastrom oraz regionom zapoznanie się przykładami i rozwiązaniami wdrażania polityki gospodarczej opartej na klastrach także w wymiarze wzmocnienia finansowania klastrów, umacniania kompetencji kadr, czy rozwoju edukacji zawodowej dla potrzeb określonych rynków pracy gdzie rola klastrów jest coraz większa. KSC przyczynia się nie tylko do wsparcia relacji klastrowych, ale rozwija wdrażanie procesów i metodologii tworzenia i zarządzania klastrami i sieciami klastrów. Doświadczenia klastrów w ramach współpracy o charakterze sieciowym pozwalają na tworzenie nowych możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw i rozwoju ich innowacyjności. Krajowa Sieć Klastrów promować będzie nowe rozwiązania problemów ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych poprzez udział klastrów w rozwoju gospodarczym regionów. Sieciowy model klastrowej współpracy przyczyni się również do wzmocnienia standardów zarządzania klastrami w procesie wyłaniania Kluczowych Klastrów Krajowych jaki wdraża Ministerstwo Gospodarki.
Poza umacnianiem współpracy międzynarodowej polskich klastrów zakres współpracy klastrów w ramach Krajowej Sieci Klastrów obejmuje m.in.:

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP