PL EN DE FR RU

Małopolska chce mieć Smart City

Dodano 20 sierpnia 2014

Krakowski Park Technologiczny opracowuje strategię Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Niedawno został przedstawiony raport podsumowujący I fazę projektu.

W obecnych czasach wiele miast chce być smart, a nowa perspektywa unijna kierująca środki m.in. do ośrodków metropolitalnych daje szansę na sukces w realizacji tego zamierzenia. Udać może to się stolicy Małopolski, dzięki programowi „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, realizowanemu przez Krakowski Park Technologiczny, województwo małopolskie i miasto Kraków. W projekcie uczestniczy także i aktywnie wspiera inteligentny rozwój małopolskich miast Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Pierwszym celem projektu jest zwiększenie wśród mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego świadomości na temat funkcjonalności Smart City z pomocą podmiotów zaangażowanych we wdrażanie tych rozwiązań m.in. jednostek samorządu terytorialnego, spółek miejskich i wojewódzkich, uczelni, przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji. Drugim celem jest opracowanie strategii SMART KOM, która będzie definiować narzędzia możliwe do wykorzystania w ramach adaptacji opracowanych rozwiązań na poziomie aglomeracji w regionie, m.in. w Nowym Sączu, Tarnowie, czy Małopolsce Zachodniej.

W ramach projektu od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. prowadzone były warsztaty (smart people, smart living, smart environment, smart economy, smart mobility i smart governance). W warsztatach udział wzięło ponad 160 ekspertów. Teraz zostało zaprezentowane podsumowanie.
W ramach projektu opracowywana jest Strategia Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Strategia służyć ma przewidzeniu i zaplanowaniu jak można wykorzystać nowoczesne technologie do poprawy życia mieszkańców Krakowa i okolic. Pod analizę poddane są różne obszary funkcjonowania miasta, a następnie zadawane jest pytanie: co można zrobić, by sprawniej informować mieszkańców, by rozładować korki, ochronić środowisko, w sprawny sposób uzyskać poradę lekarską. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie należy zawsze przewidywać dwa, trzy ruchy do przodu, a dobre zarządzanie ekonomią miasta to właśnie m.in. umiejętność diagnozowania oraz wyprzedzania przyszłych zagrożeń dla gospodarki. Kraków to jedno z pierwszych miast w Polsce, które podjęło się tego wyzwania.

Przygotowania do opracowania strategii były bardzo szeroki. Oceniano potencjał regionu poprzez eksperckie warsztaty i analizy, ale także odbyto szereg wizyt studyjnych w miastach, w których idea smart city realizowana jest od lat: Barcelona, Wiedeń, Helsinki, Malaga.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP