PL EN DE FR RU

Managerowie polskich klastrów mogą kształcić się u boku europejskich ekspertów

Dodano 31 grudnia 2015
W latach 2014-2020, ze względu na kierunek nowej perspektywy, powinno nastąpić lepsze wykorzystanie klastrów do rozwijania MSP – taki cel przybrała europejska strategia wspierania klastrów.

Za priorytetowe działania strategia stawia promowanie wysokiej jakości zarządzania klastrem, współpracy między klastrami z różnych krajów w Europie i poza nią oraz współpracy pomiędzy różnymi branżami.

Polska w realizowaniu planów Unii Europejskiej nie pozostaje w tyle. Widoczne są ważne inicjatywy zmierzające do podniesienia jakości zarządzania i funkcjonowania klastrów. Bogdan Węgrzynek, Prezydent Zarządu Głównego organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie współpracuje z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i miastem Rzeszów, dzięki czemu powstała koncepcja stworzenia Europejskiej Akademii Klasteringu z udziałem przedstawicieli European Foundation for Cluster Excellence (EFCE) i Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA). Działania te mają służyć stworzeniu platformy kształcenia managerów klastrów i profesjonalizacji zarządzania klastrami.

Uroczysta inauguracja stworzonej w ramach OKIP Europejskiej Akademii Klasteringu odbyła się 5 czerwca 2014 r. w Dąbrowie Górniczej. W EUAK organizowane będą już od października br. studia podyplomowe dla managerów klastrów, ponadto szkolenia i warsztaty przeprowadzane przez najlepszych ekspertów, a w przyszłym roku wymiana managerów europejskich klastrów.

Profesjonalne zarządzanie klastrami jest podstawą sprawnego funkcjonowania gron, dlatego też ważne jest kształcenie managerów klastrów. Bogdan Węgrzynek stwierdził ponadto, że menadżerowie klastrów powinni zwracać większą uwagę na potrzebę prowadzenia bardziej zintegrowanej polityki, opartej na ściślejszej współpracy na szczeblu krajowym i regionalnym, a także na potrzebę promowania polskich klastrów na arenie międzynarodowej.

W ciągu ostatniego roku Prezydent OKIP był dwukrotnie w Turcji i opiekował się programem benchmarkingu klastrów. Podczas pierwszego wyjazdu do Turcji w listopadzie zeszłego roku, reprezentował nasz kraj na konferencji Cluster Excellence – Cluster 2.0, poświęconej poprawie zarządzania klastrami i podsumowującej organizowany w Polsce przez RARR S.A. z udziałem Związku Pracodawców Klastry Polskie projekt Capacity Development for Cluster Managers. Projekt reprezentowany przez wiceprezesa „Klastrów Polskich” rozpoczął się już w 2011 roku. Bogdan Węgrzynek był w Turcji także w marcu br. na misji biznesowej razem z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, podczas której rozmawiał z przedstawicielami tureckich klastrów o możliwościach nawiązania współpracy.

O European Foundation for Cluster Excellence

European Foundation for Cluster Excellence jest organizacją non-profit z siedzibą w Barcelonie założoną w 2003 r., stawiającą sobie za cel promowanie wykorzystania klastrów jako efektywnego narzędzia rozwoju ekonomicznego oraz podnoszenie konkurencyjności regionalnych klastrów poprzez ewaluację i benchmarking. W czerwcu br. w Rzeszowie odbyło się unikalne w skali całego kraju wydarzenie – organizowana przez RARR S.A. i patronowana przez OKIP Podkarpacka Akademia Klasteringu, podczas której m.in. Prezes EFCE Reza Zadeh przeprowadził warsztaty dla managerów klastrów.

Co ważne, to w organizacji OKIP współpracują jedyni w Polsce eksperci ds. benchmarkingu klastrów, metody polegającej na systematycznym mierzeniu i kontrolowaniu sposobów działania firmy i wzorowania jej strategii działania na liderach, osiągających najlepsze wyniki na rynku. Postępowanie benchmarkingowe pokazuje aktualną kondycję klastra, ocenia jego najważniejsze atuty i słabości oraz pokazuje różnice pomiędzy klastrami polskimi i europejskimi.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP