PL EN DE FR RU

Przyszłość transportu i gospodarki wodnej z nim związanej w Polsce i Unii Europejskiej

Dodano 8 listopada 2016

Podczas tegorocznego VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw miał miejsce panel, szczególnie istotny dla klastrowego Programu Polska 3.0.

„Przyszłość transportu i gospodarki wodnej z nim związanej w Polsce i Unii Europejskiej”

Tematy omawiane podczas panelu:

– Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej do roku 2030. Przystąpienie do porozumienia AGN.

– Potencjalne możliwości wzrostu udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych i równoważeniu systemu transportowego.

– Spójność proponowanych rozwiązań z planami UE, w szczególności z rozwojem żeglugi śródlądowej u naszych sąsiadów.

– Kluczowe inwestycje i modernizacja – szacowane koszty oraz źródła finansowania.

– Planowane efekty w różnych obszarach gospodarki oraz dbałość o zrównoważony rozwój.

– Partnerstwo i współpraca na rzecz śródlądowych dróg wodnych – rządy, przedsiębiorcy, samorządy, organizacje obywatelskie.

Zaproszeni eksperci:

–        Sven Erichson, Niemcy – Kanały Odra-Szprewa, Odra-Hawela w polityce transportowej Niemiec,

–        Lubomir Fojtu, Czechy – Inwestycje żeglugowe i ich finansowanie w Republice Czeskiej,

–        Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,

–        Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

–        dr Jarosław Kobryń, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie,

–        Jan Simons, Przewodniczący Kolegium Seniorów Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Ekonomistów Transportu z Krajów Beneluksu,

–        inż. Józef Tobola, doradca czeskich instytucji rządowych i pozarządowych, w transporcie, szczególnie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych,

–        dr inz. Jerzy Swatoń – moderator

–        dr inż. Jan Pyś – Dyrektor Wrocławskiego Urzędu Żeglugi Śródlądowej

–        Marek Niemczyk – Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce, program POLSKA 3.0

MŚP

 

W czasie dyskusji panelistów, jak również obecnych na sali uczestników tego panelu, zwrócono szczególną uwagę jak ważnym dla Górnego Śląska jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba,  wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in. autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Wszyscy byli zgodni, że po raz pierwszy ten złożony projekt infrastrukturalny, noszący nazwę Polska 3.0, został zaprezentowany publiczne przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, skupiającego  przedsiębiorstwa zainteresowane użeglownieniem Odry, międzynarodowym transportem i budową centrum logistycznego, a także szereg ekspertów. Przywołano, iż poprzez formułę klastrową zintegrowano wszystkie środowiska,począwszy od społeczności lokalnej, lokalnego biznesu, jednostek naukowo-badawczych, organizacji , stowarzyszeń przygranicznych oraz przedstawiono model biznesowy, który można zrealizować za dostępne na rynku środki finansowe bez potrzeby angażowania środków budżetowych RP.

Program Polska 3.0 zakłada ponadto ścisłą współpracę polsko-czeską dla realizacji projektów związanych z budową polsko-czeskiego centrum logistycznego i modernizacją żeglugi śródlądowej.

Na zakończenie moderator panelu stwierdził, iż temu programowi zaprezentowanemu przez przedstawiciela OKIP-u, należy zorganizować publiczną debatę celem wywarcia nacisku na polityków, aby podjęli decyzje polityczne dla jak najszybszego uchwalenia niezbędnych ustaw dla realizacji tego długofalowego programu gospodarczego.

Zespół prasowy OKIP

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP