PL EN DE FR RU

Spotkanie w Warszawie nt. kogeneracji

Dodano 3 listopada 2014
3 listopada 2014 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie na temat kogeneracji, organizowane przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Aby ułatwić inwestycje w kogenerację zainteresowanym podmiotom i samorządom, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw zaprosił wysokiej klasy ekspertów i prawników, którzy przybliżą uczestnikom spotkania praktyczne i prawne zagadnienia związane z tą technologią, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

W spotkaniu udział wezmą samorządowcy, specjaliści do spraw OZE, zespół prawny specjalizujący się w tematyce odnawialnych źródeł energii i naukowcy zajmujący się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji. Zaproszeni goście podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu kogeneracji, gwarantując wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Bez wątpienia tego typu spotkanie jest potrzebne. Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w szczególności biomasy i rozwiązań w systemie kogeneracji, niesie za sobą potrzebę dyskusji i dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

Spotkanie otworzy Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z dotychczasowymi realizacjami oraz planami rozwojowymi i inwestycyjnymi instalacji kogeneracyjnych w Powiecie Ostródzkim.

Zagadnienia, których omówienia można spodziewać się podczas spotkania organizowanego w Warszawie to po pierwsze ustawa kogeneracyjna i zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji. Uczestnicy będą mogli poznać przebieg procesu przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz analizę sytuacji na rynku świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji. Zostanie zaprezentowane wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków funduszy unijnych z nowego współfinansowania na lata 2014-2020 i ujęcie kogeneracji w postanowieniach nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Przybliżone zostanie także krajowe wsparcie rządowe do 2018 roku dla wysokosprawnej kogeneracji. Uczestnicy zastanowią się również jak wybrać optymalną kogenerację dla konkretnych warunków regionu. Omówione zostanie współwytwarzanie mediów jako sposób na obniżenie kosztów energii i przegląd wiodących technologii produkcji energii elektrycznej. Tematów, które zostaną poruszone z pewnością będzie więcej.

Będzie można poznać doświadczenia eksploatacyjne w produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Organizator spotkania, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw połączył swoje struktury z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, koordynatora Polish Wood Cluster, który obecnie buduje najnowocześniejszą w kraju i drugą najnowocześniejszą w Europie elektrociepłownię w systemie wysokosprawnej kogeneracji, która stanowić będzie dla uczestników spotkania przykład dobrych praktyk i rozwiązań.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP