PL EN DE FR RU

Forum CEDEF w Serbii

Dodano 4 października 2013

8 października 2013 roku w Belgradzie odbędzie się Forum CEDEF na temat kogeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w urządzeniach elektrociepłowniczych – temat priorytetowy w kontekście wymogów UE ograniczenia emisji CO2.

Central European Development Forum organizuje 8 października 2013 roku w Media Center w Belgradzie, pod patronatem Ministerstwa Ochrony Energii, Rozwoju i Ochrony Środowiska Serbii, Forum „Systemy ciepłownicze w Serbii – Kogeneracja i odbiór ciepła do zużycia”.

Zaproszenie do Belgradu na Forum CEDEF otrzymał Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który w ostatnim czasie odbył misje gospodarcze do Serbii i na Węgry w celu omawiania podczas forów energetycznych i spotkań z przedstawicielami ministerstw obu krajów ewentualnej współpracy w zakresie energetyki.

Ponad 90% produkcji ciepła w systemach ciepłowniczych w Serbii jest oparte na bezpośrednim wykorzystaniu paliw kopalnych, podczas gdy w UE są wykorzystywane tylko w 15% przypadków. Spotkanie w Belgradzie będzie okazją do publicznego dialogu i bezpośredniego kontaktu z wieloma ekspertami energetycznymi, przedstawicielami ministerstw, samorządów, instytucji finansowych, a także do zapoznania się z innowacyjnymi technologiami, nowoczesnymi rozwiązaniami i przykładami stosowania dobrych praktyk w zakresie OZE.

Forum CEDEF zapozna uczestników ze stanem istniejącego systemu ciepłowniczego w Serbii, zaprezentuje potencjał biomasy jako największego źródło energii odnawialnej w Europie w kontekście dostępnych zasobów w Serbii oraz położy nacisk na uświadomienie gospodarczych skutków dotyczących obecnego wykorzystania ciepła.

Wydarzenie będzie miało na celu przedstawienie sposobów kogeneracji ciepła, wyjaśnienie wykorzystania dużych pomp ciepła w zakresie ogrzewania, omówienie planów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii w Serbii i dyskusję zebranych ekspertów na temat tego jak zapewnić finansowanie projektów w zakresie biomasy, a także skutków gospodarczych inwestycji w relacji do wydatków przeznaczanych na nie. Podczas Forum CEDEF zostaną omówione aktualne i zarysowane przyszłe projekty na terytorium Serbii.

CEDEF kontynuuje rozwój współpracy międzynarodowej wraz z Klasterem „Futura” z Węgier, z którym niedawno podpisał protokół ustaleń w tym zakresie. Klaster „Futura” jest klastrem rozwoju biznesu międzynarodowego, zbiorem doświadczonych firm w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Z „Futurą” w tym zakresie współpracuje ściśle na mocy porozumienia Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Zwiększenie wykorzystania systemów kogeneracyjnych, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej z biomasy, z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odpadowego, wpłynie na istotne oszczędności zużycia paliw kopalnych oraz pozwoli znacznie ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, którą Serbia musi dostosować do standardów Unii Europejskiej.

Potencjał energii odnawialnej w Serbii jest ponad 3 mln ton rocznie, co stanowi około 25% rocznego zużycia energii. Jako kraj o dużych powierzchniach gruntów ornych i pastwisk, Serbia ma ogromny potencjał produkcji biomasy – około 2,4 do 2,6 mln ton rocznie, co stanowi około 63-80% całkowitego potencjału energii odnawialnej. Potencjał biomasy około 1,0-1,4 mln ton pochodzi z biomasy rolnej. Szacuje się, że każdego roku w Serbii wytwarzają łączną kwotę 12,5 mln ton biomasy, z czego około 9 mln ton w regionie Wojwodina (prowincja autonomiczna), co stanowi około 72% całej biomasy w Serbii. Właśnie między innymi z przedstawicielem regionu, z Posłem serbskiego Sejmu Panem Csíkos János pracującym dla Samorządu Wojwodina, spotkała się delegacja Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw podczas niedawnej misji do Serbii.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP