PL EN DE FR RU

I Kongres Infrastruktury Polskiej

Dodano 19 października 2013

17 października 2013 roku w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbył się I Kongres Infrastruktury Polskiej. Najważniejszą częścią wydarzenia było zaprezentowanie po raz pierwszy „Białej Księgi Infrastruktury”.

Uczestnicy I Kongresu Infrastruktury Polskiej z tegorocznym mottem „Infrastruktura dla wzrostu gospodarki” zmierzyli się z problemami jakie dotykają sektor budownictwa infrastrukturalnego. Kongres poświęcony był omówieniu kierunków inwestycji i rozwoju Polski na najbliższe lata oraz możliwościom inwestycyjnym w odniesieniu do finansów i rozwoju gospodarczego w czasie nowej perspektywy na latach 2014-2020 niosącej za sobą kolejne pieniądze na poprawę infrastruktury. Uczestnicy dyskutowali także na temat systemu prawnego i sprawnej administracji oraz wymieniali się poglądami dotyczącymi integracji zarządzania i planowania wielkich projektów infrastrukturalnych w Polsce: lotnisk, kolei, portów, dróg, a także możliwości polskich systemów teleinformatycznych dla rozwoju gospodarki.

Najważniejszym wydarzeniem sesji otwarcia było przedstawienie po raz pierwszy „Białej Księgi Infrastruktury”, przygotowanej przez stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury, która opisuje problemy polskiej infrastruktury i rekomenduje działania, które mogłyby pozytywnie odmienić obecną sytuację.

– „Podsumowuje ona unijną ‚siedmiolatkę’, ale ten dokument, mimo że pisze o błędach, nie jest wymierzony przeciwko komukolwiek. Jest to zbiór argumentów ‚za’, dobrych rozwiązań i postulatów, które należy wprowadzić przed kolejną perspektywą finansową UE” – powiedział Adrian Furgalski, z Inicjatywa dla Infrastruktury, członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.

– ” W ostatnim czasie stosunki prawno-sądowe zdominowały partnerstwo. A bez partnerstwa nie rozwiążemy problemów związanych z budową polskiej infrastruktury” – zaznaczył Tadeusz Syryjczyk, były minister transportu.

– „Jej powstanie to objaw zainteresowania poprawą infrastruktury w Polsce. Powinna pociągnąć za sobą dyskusję na forum kraju na temat relacji między podmiotami zaangażowanymi w inwestycje w polską infrastrukturę transportową, a następnie podjęcie konkretnych działań.” – mówił uczestniczący w Kongresie Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. – „Infrastruktura to klucz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.” – dodał.

Zbliża się nowy budżet europejski i kolejna edycja Programu Operacyjnego poświęconego inwestycjom infrastrukturalnym. Wsparcia wymagają transport szynowy, drogowy, ale także projekty związane z energetyką. Jednym z głównych punktów programu Kongresu Infrastruktury Polskiej była dyskusja na temat tego jakie szanse daje perspektywa budżetowa UE na lata 2014-2020 dla projektów miejskich, przyczyniających się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Od pewnego czasu w Polsce realizowany jest ogromny program inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej budowane są nowe drogi i modernizowane linie kolejowe. Drugą ważną kwestią poruszoną na Kongresie było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak poprawić nienajlepszą sytuację w stosunkach panujących pomiędzy wykonawcami projektów infrastrukturalnych a publicznymi podmiotami zlecającymi ich realizację.

Minister Paweł Tamborski przedstawił projekt powołania spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. Podkreślał, iż głównym celem tego przedsięwzięcia będzie dodawanie „pierwszej i ostatniej złotówki” do projektów stymulujących rozwój przed wpływem środków z nowej perspektywy finansowej.

Marek Michałowski ze Związku Pracodawców Budownictwa wskazywał na problem braku wzorca umów, które równomiernie rozkładają ryzyko pomiędzy inwestora a wykonawców, który w ostatnich latach zachwiał płynnością wielu firm budowlanych.

Udział w Kongresie wzięli m.in.: wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusz Grendowicz, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Jarosław Bełdowski, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Budimex Dariusz Blocher. Obecni na Kongresie byli także Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio i Wiceprzewodniczący Zespołu Poseł Dariusz Dziadzio, Prezes Klastra OKIP Bogdan Węgrzynek, członek i ekspert Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Grzegorz Chocian.

Obecnie infrastrukturalne projekty inwestycyjne to wielki problem polskiego wzrostu gospodarczego, jednak zrealizowanie inwestycji pozwoli Polsce na wejście do grona najbardziej rozwiniętych państw europejskich.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP