PL EN DE FR RU

I Kongres Przedsiębiorczości Komitetu Rozwoju Zagłębia

Dodano 10 grudnia 2013

21 listopada 2013 r. odbył się I Kongres Przedsiębiorczości Komitetu Rozwoju Zagłębia z udziałem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Gospodarzem wydarzenia była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Specjaliści, ekonomiści, przedstawiciele biznesu, nauki oraz burmistrzowie i prezydenci miast, rozmawiali podczas kongresu o współpracy nauki z biznesem, a także przedsiębiorczości akademickiej i innych sposobach rozwoju działalności gospodarczej.

I Kongres Przedsiębiorczości Komitetu Rozwoju Zagłębia prowadził znany ekonomista i ekspert – dr Marek Zuber. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a panele kongresu obfitowały w żywe dyskusje. Kongres Rozmawiano o współdziałaniu nauki i biznesu w Zagłębiu, poruszono zagadnienia edukacji dla biznesu, przedsiębiorczości jako ekonomicznym pulsie społeczeństwa regionu. Podjęto także temat barier w rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw. W końcowej fazie obrad kongresu był czas na rozmowy z przedsiębiorcami i zadawanie pytań dotyczących przedsiębiorczości młodych ludzi. Jak pokazały panele biznes i nauka mają ścisły związek.

Panelistami były doświadczone osoby posiadające niezwykle cenną wiedzę do przekazania. W pierwszym panelu dyskusyjnym dotyczącym Małych i Średnich Przedsiębiorstw, perspektyw ich funkcjonowania, klastrów i organizacji zrzeszeń wystąpił Bogdan Węgrzynek, Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, który swoimi merytorycznymi wypowiedziami dogłębnie przedstawił korzyści z funkcjonowania MŚP w ramach struktury klastrowej i zachęcił sektor nauki, który dostrzegł nowe potrzeby, do realizacji przedstawionych propozycji.

– „Im więcej będzie współdziałania tym dynamiczniejszy będzie rozwój. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ogromne środki zostaną przeznaczone właśnie na wykorzystanie dla rozwoju regionów w formie współpracy, czyli na klastry, opierające się na współdziałaniu nauki i biznesu. Klastry stanowią wymianę doświadczeń i są najlepszym sposobem na wykorzystanie potencjału.” – mówił Bogdan Węgrzynek.

Cele I Kongresu Przedsiębiorczości Komitetu Rozwoju Zagłębia były ambitne, oczekiwano i doczekano się rozpoczęcia działań, które w przyszłości czasie przyniosą konkretne efekty.

Podczas kongresu postanowiono uruchomić regionalny klaster będący częścią Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP