PL EN DE FR RU

International East European Forum „Innovative Economy & Science”

Dodano 1 grudnia 2016

               I Polsko-Ukraińskie Forum „Innowacyjna Gospodarka i Nauka” i oficjalne programu UKRAINA 3.0.

W dniach 22-24 listopada 2016 roku odbyło się w Kijowie bezprecedensowe wydarzenie. W największym Centrum Kongresowym Ukrainy, International Exhibition Centre , miało miejsce pierwsze, ważne i zarazem symboliczne spotkanie obu gospodarek, Polski i Ukrainy, z udziałem ich przedstawicieli. Objęło ono zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej m.in. w zakresie kluczowych projektów infrastrukturalnych, projektów z dziedziny przymysłu, także lotniczego i kosmicznego, nowych technologii i skutecznych praktyk biznesowych, zwłaszcza w zakresie klastrów. Wydarzenie powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi International Exhibition Centre, Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Narodowej Akademii Nauki w Ukrainie, wiodące politechniki i uczelnie techniczne Ukrainy i Polski, oraz jedynego partnera strategicznego i współorganizatora – programu POLSKA 3.0. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rządu, UE, nauki i biznesu. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci z Polski, Ukrainy i innych krajów, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Kolejne panele Forum objęły problematykę infrastruktury i transportu, światowych trendów w rozwoju sektora energetycznego, inwestycje, bankowość           i finanse, prawo i politykę podatkową, perspektywy kooperacji polsko-ukraińskiej w biznesie i wchodzenie na rynki EU, finansowanie projektów innowacyjnych, granty dla innowacyjnych przedsięwzięć Horyzont 2020, nowe technologie, zarządzanie gospodarką opartą o wiedzę i społeczne uwarunkowania aktywności w biznesie w warunkach transformacji Europy Wschodniej, a także prezentację Programu POLSKA 3.0. i polityki klastrów jako narzędzia do rozwoju współpracy gospodarczej.

Forum to stanowiło swoiste nowe otwarcie we współpracy przedsiębiorstw i regionów obu krajów, pierwsze na taką skalę, a towarzyszyły mu Międzynarodowe Targi w Centrum Wystawienniczym w Kijowie z udziałem ponad tysiąca wystawców, w tym ponad 200 przedsiębiorstw z Polski.

W ramach tego wydarzenia po prezentacji osiągnięć Programu POLSKA 3.0. nastąpiło również oficjalne otwarcie bliźniaczego Programu UKRAINA 3.0. realizowanego przy współpracy polsko-ukraińskiej i dostosowanego do krajowych możliwości. Program wspólnych działań obejmuje m. in. klastry i ich możliwości kooperacyjne, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządami i ośrodkami naukowo-badawczymi, tak by łączyć skutecznie świat nauki i biznesu dla wypracowania innowacyjnych rozwiązań i zrealizowania wielkoskalowych złożonych projektów w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Program POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0. obejmuje także rozwój projektów infrastrukturalnych i stworzenie efektywnej sieci transportu na Ukrainie oraz wpisanie się tego kraju w europejskie sieci transportowe. Program POLSKA 3.0. to największy  projekt klastrowy w Europie, zacieśniający współpracę Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Przedstawiono szersze możliwości współpracy i perspektywy rozwoju przy udziale Centrum Innowacyjnych Inwestycji Kapitałowych w ramach POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0., poprzez wdrażanie innowacji i efektywne klastry, wspierające oddolnie gospodarkę oraz rozwój kompleksów przemysłowych w ramach klastrów i efektywne startupy w Polsce i na Ukrainie. Zaprezentowano także wybrane kluczowe polskie klastry oraz dobre praktyki, wnioski i zalecenia dla programu Ukrainy. Oferta została poszerzona o klastry w Czechach dla rozwoju klastrów w Polsce i na Ukrainie.

Program ten obejmuje współpracę z przemysłem Ukrainy, która jest szansą dla polskiej gospodarki, także na rozwój polskiej myśli technicznej przy realizacji wspólnych projektów i czerpaniu ze wzajemnych zasobów, oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i najnowszych odkryć nauki i techniki. Położono także nacisk na zasady zrównoważonego rozwoju i wdrażanie efektywnych rozwiązań ekologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Prof. UKSW dr hab. Barbara Galas

Andrzej Voigt

Koordynator ds. Zagranicznych

Program Polska 3.0

 Ukr Eng Ukr Eng
Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP