PL EN DE FR RU

Konferencja „Obszary skutecznego stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia”

Dodano 22 maja 2014

3 czerwca 2014 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja naukowa „Obszary skutecznego stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia”.

Konferencję organizuje Instytut Mediacji in Media res oraz Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, wspólnie ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych. Patnerem wydarzenia jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Konferencja przeznaczona jest dla osób kierujących jednostkami ochrony zdrowia z całego kraju. Przedstawione zostaną na niej korzyści ze stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki a także Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Gemblewicz oraz Wojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Tałasiewicz.

Prelegentami będą wybitni eksperci w zakresie stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w działalności jednostek ochrony zdrowia między innymi: dr Piotr Jakubik, prof. Michał Marczak, dr Robert Cichórz.

Termin konferencji – 03 czerwca 2014r
Miejsce konferencji – Hotel „Novotel” ul. Al. 3 Maja 31 w Szczecinie
Koszt uczestnictwa – 80,00 PLN

Wpłaty należy dokonywać na konto SIPIP: ALIOR Bank nr 26 2490 0005 0000 4530 9159 0991. z dopiskiem „Mediacje 2014” do dnia 26.05.2014r.

Zgłoszenia w uczestnictwie prosimy dokonywać na kartach zgłoszeń:

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Program konferencji:

Program Konferencji

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP