PL EN DE FR RU

Klaster PIKMED i Zdrowie 3.0 programu POLSKA 3.0​ na Forum przemysłowym w Karpaczu

Dodano 6 grudnia 2016
 

Powszechnie akceptowane przekonanie, że nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa nie ma dotychczas odpowiedniego przełożenia na działania i zaangażowanie pracodawców wobec swoich pracowników. O tym jak ich do tego zachęcić i jak przejść z teorii do praktyki, usłyszeć będzie można podczas panelu dyskusyjnego „Programy zdrowotne w przedsiębiorstwach”, który odbędzie się w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu (9 grudnia 2016 r. godz. 14),a który poprowadzi Peter Nowak z Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

​, ekspert programu Polska 3.0.​
Dobry stan zdrowia pracowników przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy oraz pozwala zachować dłuższą aktywność zawodową. W obliczu rosnących kosztów opieki zdrowotnej oraz coraz to trudniejszej sytuacji na rynku pracy, wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi w diagnostyce, prewencji i edukacji zdrowotnej powinno być w interesie zarówno pracodawców jak i państwa.

Management zdrowia w przedsiębiorstwach jest w Polsce jeszcze mało powszechny a jego znaczenie nie jest doceniane w opinii publicznej. Zdrowy tryb życia to obecnie domena głównie osób dobrze sytuowanych o wysokim standardzie życia. Im jesteśmy bogatsi i mamy więcej wolnego czasu tym bardziej staramy się żyć zdrowo. Prowadzi to do pogłębiających się nierówności społecznych w opiece medycznej. Konieczne są więc odpowiednio skoordynowane i przeprowadzone działania zdrowotne, których beneficjentami będą wszyscy pracownicy bez względu na status finansowy. Dzięki utrwaleniu prawidłowych wzorców zdrowego trybu życia wśród pracowników oraz pośrednio wśród ich rodzin, możliwa jest ogólna poprawa stanu zdrowia większej części społeczeństwa.

Dobrym przykładem realizacji takich działań, są programy zdrowotne przeprowadzane w Niemczech, o których będzie można usłyszeć na Forum Przemysłowym w Karpaczu. Wykorzystując niemieckie doświadczenia nie trzeba wymyślać koła na nowo. Dotyczy to w szczególności przełożenia konkretnych narzędzi i metod prewencji na bezpośrednie efekty zdrowotne. Biorąc pod uwagę konieczność finansowania tych programów głównie poprzez pracodawców i instytucje państwowe, ważne jest optymalne wykorzystanie zainwestowanych środków tak, aby skorzystała na tym jak największa grupa osób.

Jak to wygląda w praktyce, przedstawi podczas debaty kierownik oddziału Patrick Hoffmann reprezentujący niemiecką państwową kasę chorych BKK VBU z Berlina, która od lat z dużym powodzeniem przeprowadza i rozwija programy zdrowotne na terenie Niemiec.

Tezę o niskiej świadomości zachowań prozdrowotnych polskiego społeczeństwa potwierdza kolejny uczestnik Forum prof. dr hab. Med. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i przewodniczący Grupy Roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. zmian w opiece zdrowotnej pracujących. „Według kierunkowych zmian opracowanych przez Grupę Roboczą, opieka profilaktyczna nad pracującymi powinna być integralną częścią systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego też proponuje się intensyfikację współpracy służb medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi w celu wspólnego planowania i realizowania działań prozdrowotnych dla pracowników.  Odpowiedzialność za zdrowie pracowników powinna być zdefiniowana na poziomie kadry kierowniczej najwyższego stopnia.” W panelu udział wezmą również Grzegorz Juszczyk – Ekspert ds. ochrony zdrowia, Pracodawcy RP,  Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,Beata Superson-Polowiec – Partner/ Radca prawny, Polowiec i Wspólnicy sp. j., oraz Enrico Triebel – Zarząd i Założyciel , Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowotnych i Społecznych (DPGSV).

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP