PL EN DE FR RU

Kongres Innowacji PIKMED 2014

Dodano 22 maja 2014

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbędzie się Kongres Innowacji PIKMED pod hasłem: „Optymalizacja kosztów działalności placówek medycznych – działania praktyczne – w ramach pakietu propozycji Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego”. Konferencję patronatem honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Zdrowia.

Wydarzenie organizują Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED – zrzeszony w ramach organizacji parasolowej Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw OKIP, Towarzystwo Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz Starosta Gorlicki mgr Mirosław Wędrychowicz.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Sejmu, przedstawiciele samorządów, zarządów stowarzyszeń medycznych reprezentujących ogółem kilkaset szpitali polskich, przedstawiciele indywidualnych szpitali z regionu i spoza regionu, uczelni współpracujących w ramach PIKMED oraz Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP, wysoko wyspecjalizowane firmy, oferujące technologie i usługi z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii optymalizacyjnych, zarówno z obszaru szeroko pojętego energooszczędnego budownictwa i instalacji OZE, jak i z obszaru nowoczesnej technologii medycznej.

Konferencja jest połączona z inauguracją działalności Ośrodka Referencyjnego Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach oraz oficjalnym rozpoczęciem działalności Towarzystwa Inżynierii Medycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ośrodek Referencyjny Klastra PIKMED staje się ośrodkiem wdrażania i testowania najnowocześniejszych trendów i technologii medycznych, telemedycznych, programów badawczych i wdrożeń mających na celu podnoszenie jakości usług i optymalizowanie kosztów utrzymania placówek medycznych.

W programie konferencji przewidziano prezentację pakietu usług Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego, w ramach funkcjonującego grona eksperckiego Działu Optymalizacji Kosztów PIKMED, analizę dostępnych zakresów działań, przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego na lata 2014-2020. Zostaną omówione możliwości finansowania działań inwestycyjnych zarówno w postaci programów na lata 2014-2020, jak i inne formy finansowania; możliwe do uzyskania dla organizacji klastrowych oraz przy odpowiedniej współpracy z bankami. Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi projektami medycznymi realizowanymi i promowanymi przez PIKMED dla szpitali i samorządów oraz z działaniami Towarzystwa Inżynierii Medycznej SIMP w programach mających na celu optymalizację, stworzenie nowej jakości w zakresie wykorzystania i uzasadnienia stosowania konkretnych technologii w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej placówek służby zdrowia. Odpowiednio wyselekcjonowane firmy, na potwierdzenie uzasadnienia promowanych działań, przeprowadzą krótkie analizy techniczno-ekonomiczne mające na celu udowodnienie uczestnikom zalet promowanych rozwiązań i zaszczepienie konieczności podążania torem nowych trendów, przy wykorzystaniu dostępnych na najbliższe lata możliwości finansujących.

www.kongrespikmed.pl

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP