PL EN DE FR RU

Konsultacje w Ministerstwie Gospodarki ws. wyboru KKK

Dodano 20 października 2014

14 października 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyły się konsultacje społeczne, podczas których omówiono założenia wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK).

Podczas spotkania pod debatę zostały wzięte zagadnienia związane z przygotowaniami do wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), projekt systemu oraz kryteria wyboru. Krajowymi Klastrami Kluczowymi mogą zostać klastry wykazujące istotny potencjał dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Zostaną one wyłonione w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Konkurs wyłoni najważniejsze polskie klastry – z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska zaznaczała, że – „Klastry działając w regionach i ponad regionami służą zdynamizowaniu procesów gospodarczych. Podmioty w nich uczestniczące, korzystając ze wspólnych doświadczeń szybciej się rozwijają.” – Jak wskazała – „Chcemy przygotować zasady wyboru klastrów kluczowych po to, by wyłonić te organizacje, które będą naszą marką”.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak mówiła, że – „Proces wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) to moment historyczny, bo wchodzimy na wyższy etap rozwoju w rozmawianiu o klastrach w Polsce i wspieraniu ich przez instytucje publiczne.”

Główne cele polityki klastrowej w Polsce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 to wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, rozpowszechnianie wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarki dzięki rozwojowi Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jak wynika ze wstępnych założeń przedstawionych w ramach konsultacji społecznych w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, konkurs na nadanie statutu Krajowego Klastra Kluczowego, będzie składał się z trzech etapów: ocena formalna wniosków, I etap oceny merytorycznej, w którym klastry będą oceniane według sztywnych kryteriów przez 5 ekspertów zewnętrznych oraz II etap oceny merytorycznej, polegający na rozmowie członków komisji i ekspertów zewnętrznych z przedstawicielami klastrów.

W ocenie merytorycznej istotnymi kryteriami wyboru KKK są m.in.: jakość zarządzania klastrem, w której oceniana będzie struktura zarządzania i kadry zarządzające; praca koordynatorów klastra; zasoby klastra, gdzie sprawdzone zostaną zasady udostępniania wiedzy w ramach klastra i finansowe zaangażowanie; rozpoznawalność klastra w mediach polskich i zagranicznych; potencjał gospodarczy, obejmujący także liczbę zatrudnionych w podmiotach tworzących klaster oraz potencjał eksportowy, na który składać będzie się liczba podmiotów w klastrze prowadzących eksport i procentowy udział eksportu w działalności klastra; liczba wspólnych projektów realizowanych w ramach klastra, a także strategiczne cele klastra i jego znaczenie dla gospodarki kraju i regionu.

Jak wynika z przedstawionych do konsultacji społecznych założeń resortu gospodarki, o status Krajowego Klastra Kluczowego będą mogły ubiegać się klastry, w ramach których współpracuje co najmniej 51 podmiotów, przy czym przedsiębiorstwa stanowią co najmniej 70 proc., a 5 z nich to przedsiębiorstwa średnie lub duże oraz co najmniej 3 są jednostkami badawczymi. Ważne jest także to, aby 70 proc. podmiotów klastra działało w bezpośrednim otoczeniu, w odległości nie większej niż 50 km lub 1 godz. podróży.

Ministerstwo Gospodarki planuje zakończyć konsultacje społeczne dotyczące zasad organizacji konkursu i kryteriów ocen 23 października 2014 r. i do tego dnia można przesyłać do ministerstwa propozycje i uwagi dotyczące zaprezentowanego systemu. Konkurs po raz pierwszy ma ruszyć na początku 2015 roku, a kolejne edycje będą organizowane do 2020 r., jednak nie częściej niż 2 razy w roku.

Status KKK będzie przyznawany na 3 lata, z możliwością kolejnego wniosku i przyznania tytułu na kolejne 3 lata. Klastry, które zostaną uznane za Krajowe Klastry Kluczowe, otrzymają certyfikat i będą mogły posługiwać się tytułem KKK w oficjalnej korespondencji i promocji. KKK będą mogły także korzystać z preferencji podczas apliowania do programów i działań pomocowych. Udział w konkursie na KKK będzie bezpłatny.

W konsultacjach społecznych w Ministerstwie Gospodarki wzięło udział ponad 160 osób reprezentujących środowisko klastrowe – przedstawicieli przedsiębiorców, koordynatorów klastrów, parków technologicznych, środowiska naukowego i administracji publicznej. Wśród nich był m.in. Bogdan Węgrzynek – prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynatora Polish Wood Cluster, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP