PL EN DE FR RU

Misja gospodarcza do Czech

Dodano 4 listopada 2013

W dniach 5-7 listopada 2013 roku odbędzie się misja gospodarcza Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw do Czech. Tematem przewodnim wyjazdu do Brna jest wspólny rozwój technologii i transferu technologii w klastrach.

Do Brna wyjeżdżają przedstawiciele Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw na czele z Bogdanem Węgrzynkiem, Prezesem OKIP. Będzie to okazja do omówienia kwestii związanych z przyszłością współpracy polsko-czeskiej. Na misję gospodarczą do Czech Bogdan Węgrzynek został zaproszony przez czeskiego Prezydenta Vaclava Klausa podczas październikowej wizyty w Polsce.

Bogdan Węgrzynek na misji będzie reprezentował polsko-czeskie klastry jako Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie i jako Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W ciągu 3-dniowej wizyty zamierza aktywnie zaangażować się w rozwój współpracy pomiędzy polskimi a czeskimi klastrami.

Wizyty studyjne klastra OKIP dotyczące wspólnego rozwoju technologii i transferu technologii R & D w klastrach rozpoczną się 5 listopada 2013 roku spotkaniami z czeskimi partnerami.

6 listopada 2013 roku zostaną przedstawione uczestnikom wydarzenia czeskie klastry.

Zainteresowany polsko-czeską współpracą Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw zapozna się z najlepszymi praktykami i sukcesami wspólnego rozwoju technologii i transferu technologii R & D w Klastrze Czeskich Producentów Mebli. Odbędą następnie wizytę w akredytowanym laboratorium klastra mebli na Uniwersytecie Mendel w Brnie.

Następnie uczestnicy wydarzenia dowiedzą się więcej na temat wspólnego rozwoju technologii i technik przeniesienie R & D w klastrze Energoklastr Brno. Prezentację zakończy wizyta w laboratorium Energoklastra i tunelu krążącego z niską prędkości wiatru na Uniwersytecie Obrony Narodowej w Brno.

Kolejny dzień podzielony jest na dwa wydarzenia. W pierwszej części będzie poświęcony wspólnemu rozwojowi technologii i transferu technologii R & D na uniwersytetach. Dzień rozpocznie prezentacja Centrum Netme na Politechnice w Brnie i omówienie najlepszych praktyk oraz wyników badań i rozwoju we współpracy z klastrami i MŚP. Tematem rozmów będą nowe technologie dla inżynierii mechanicznej.

Po uniwersyteckiej prezentacji, również 7 listopada 2013 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Specjalistyczna „UNIWERSYTET – FIRMA – DOBROBYT”, podczas której paneliści będą odpowiadać na pytanie jak firmy mogą pomóc technicznie zorientowanym uniwersytetom i vice versa. Udział w niej wezmą ważne osoby ze świata czeskiej polityki, prezesi, przewodniczący i dyrektorzy najważniejszych czeskich instytucji związanych z rozwojem badawczo-naukowym. Należy spodziewać się również aktywnego udziału Prezesa OKIP Bogdana Węgrzynka w budowie silnej współpracy polsko-czeskich klastrów.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP