PL EN DE FR RU

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw w wąskim gronie firm, które zostały członkiem Global ...

Dodano 17 listopada 2015

Misją Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest tworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań. Wszystkie te działania służą temu, aby wspierać i tworzyć projekty, które będą wpisywać się w strategie zrównoważonego rozwoju, tworzyć nowe narzędzia konkurencyjności rodzimej gospodarki i skutecznie promować Polskę poza granicami kraju. Klaster OKIP został członkiem UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa Narodów Zjednoczonych i wspólne przedsięwzięcie agend NZ Global Compact posiada niezrównany dostęp do globalnych, regionalnych i krajowych podmiotów oraz ekspertyz, jak również środków pomocy dla realizacji celów i wizji organizacji.

Global Compact angażuje wiele podmiotów: rządy, które definiują zasady, na których opiera się powyższa inicjatywa; przedsiębiorstwa, o których działalności informuje; pracodawców, w rękach których spoczywa proces globalnej produkcji; organizacje społeczne reprezentujące szerszy krąg zainteresowanych; oraz Narody Zjednoczone, jedyne prawdziwe globalne forum polityczne pełniące rolę wiarygodnego mediatora. 

Global Compact stanowi zarazem światowe forum, dające podmiotom możliwość zorganizowania światowych spotkań na najwyższym szczeblu i stwarza wyjątkowe okazje do prowadzenia dialogu oraz określenia i wdrażania działań na wielką skalę

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP