PL EN DE FR RU

Panel „Górnictwo fundamentem polskiej energetyki”

Dodano 29 marca 2015

Panel „Górnictwo fundamentem polskiej energetyki – wyzwania dla nauki i biznesu – jak sprostać rozwojowi branży i wyzwaniom nowoczesnej gospodarki”

Konkurencyjność kluczem do innowacyjnego górnictwa – to motyw przewodni panelu o górnictwie. Polska potrzebuje fachowców, którzy wyrośli z górnictwa, dopiero potem ekonomistów, a nie na odwrót. Górnictwo obroni się samo.

Dowodem na to jest projekt „Paruszowiec”, szansa dla Śląska, górnictwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowoczesne spojrzenie na górnictwo wymaga nie tylko wiedzy branżowej, ale również interdyscyplinarności. Aby można było sprostać rozwojowi branży, a więc wyzwaniom nowoczesnej gospodarki musi dojść do integracji szeroko pojętego międzynarodowego środowiska naukowego i biznesowego oraz społeczności lokalnych. „Paruszowiec”, projekt budowy nowatorskiego zakładu badawczego, którego zadaniem będzie optymalizacja wydobycia węgla kamiennego, jest przykładem takiej symbiozy. Projekt powstał w oparciu o złoże węgla „Paruszowiec”, którego warunki geologiczne oraz lokalizacja mogą wpłynąć na sukces komercyjny będący wyznacznikiem rozwoju branży w XXI wieku.

Sukces „Paruszowca”  jest możliwy do osiągnięcia jedynie przy sprzężeniu korzystnych warunków naturalnych z  zastosowaniem innowacyjnych technologii pozwalających na rozwiązanie wielu skomplikowanych zadań technicznych i geofizycznych. Opracowanie i realizacja projektu to duże wyzwanie dla nauki i biznesu. Wyzwanie to podjęła grupa partnerów działająca w klastrze Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), czyli Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Persektywie sukcesu sprzyja współpraca klastra z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw, organizacją parasolową klastrów.

Jako priorytetowe przy projekcie „Paruszowca” wyznaczono  działania na rzecz dostosowań poziomu technologicznego, poprzez podnoszenie innowacyjności produkcji, do poziomu światowego m.in. w takich  branżach jak: górnictwo, energetyka, geologia i produkcja maszyn i urządzeń.

Jak podkreślano, kluczem do wzrostu konkurencyjności nowej branży jest modernizacja istniejących i budowa nowych kopalń. – Na konkurencyjność kopalń ma wpływ przede wszystkim odpowiednie zarządzanie, racjonalna polityka zatrudniania i  nowoczesne rozwiązania technologiczne. Największe problemy rodzi biurokratyzacja, wielomiesięczne oczekiwania na pozwolenia czy koncesje. Górnictwo boryka się także z ogromnym oporem społecznym. Już teraz zawiązują się stowarzyszenia obrony przed górnictwem, a nawet badaniami geologicznymi – zauważył Piotr Wojtacha, przyznając jednak, że działalność kopalń zawsze wiąże się ze szkodami górniczymi. Co roku w Polsce ok. 8 tys. budynków ulega zniszczeniu wskutek szkód górniczych.

Poruszano także inne tematy związane z górnictwem. Wysokie koszty wydobycia węgla, brak społecznej akceptacji dla przemysłu górniczego oraz kurczące się pokłady surowca to zdaniem uczestników panelu podstawowe przeszkody, z którymi boryka się obecnie polskie górnictwo.

– Polska na tle światowych gospodarek nie jest potęgą w branży. Globalne wydobycie w 2014 roku wyniosło 7,2 mld ton węgla kamiennego. Węgiel wydobyty w naszym kraju stanowił zaledwie 1,5 proc. światowej produkcji. Dla porównania Chiny wydobywają rocznie 4 mld ton surowca – mówił Dubiński, podkreślając, że choć polskie górnictwo nie ma wpływy na cenę węgla na światowym rynku, stale ma wpływ na koszty. – Jeśli cena węgla będzie konkurencyjna, nabywcy znajdą się zawsze – mówił ekspert.

W gronie panelistów zasiedli m.in. Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego, Jan Dulewski, ekspert w dziedzinie górnictwa, Vladimir Rudoy, Uniwersytet Państwowej Słuzby Podatkowej Ukrainy, Wojciech Zasadni, Wiceprezes Zarządu Becker-Warkop S.A. Dyskusję moderował Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górniczego.

Gośćmi panelu byli także reprezentanci Ukrainy – wysocy urzędnicy Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP