PL EN DE FR RU

Panel polsko-afrykański

Dodano 29 marca 2015

Panel „Rola Inicjatywy klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko-afrykańskiego” odbył się podczas Cluster World Congress w dniu 25 marca 2015.

Na początku panelu gości powitał Mamadou M. Bah – przewodniczący rady polskiego klastra „For Africa”, po czym opowiedział o idei klastra: „Celem podstawowym Klastra „FOR AFRICA”  jest rozbudowanie sieci współpracy pomiędzy członkami Klastra, dla zbudowania wielopłaszczyznowego partnerstwa polsko-afrykańskiego, w tym: zwiększenia polskiego eksportu, zarówno towarów i usług, jak i nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także transferu wiedzy oraz rozwijanie importu towarów z krajów afrykańskich, a także tworzenie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i społecznych.”

Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną na temat polsko-afrykańskiej współpracy międzykontynentalnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. Prezentację prowadził Michael Mazurewicz.

Zaraz potem zaaranżowano debatę na temat efektywnej współpracy Polski z poszczególnymi krajami Afryki. W debacie udział wzięli Mamadou M. Bah, Alicja Launer i Andrzej Tomaszewski z Sarl SKLODY Algieria, Dariusz Dziadzio – członek Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz Robert Piłat z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Współpraca przebiega dobrze, prognozy są optymistyczne. Udział państw Afrykańskich w polskim eksporcie produktów rolno-spożywczych wzrasta dynamicznie od 2010 roku.” – powiedział Robert Piłat zapytany o ocenę dotychczasowych efektów współpracy.  – „Uważam, że polskie firmy mogą odnieść sukces na tamtejszych rynkach, ponieważ polskie produkty mają bardzo dobra jakość i są konkurencyjne pod względem cenowym. O zainteresowaniu naszymi produktami, świadczy chociażby znaczny wzrost obrotu towarów branży rolno-spożywczej w Afryce” – wyraził przekonanie. Ponadto, przedstawiciel ministerstwa wymienił trzy grupy instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorców inwestujących w Afryce. Są to odpowiednio: instrumenty finansowe, dyplomatyczne oraz informacyjne.

Poseł Dariusz Dziadzio w swojej wypowiedzi zauważa: „Chciałbym, by „For Africa” nie był Klastrem, który stanowić będzie swego rodzaju furtkę eksportową do krajów Afrykańskich. Chciałbym by było to miejsce efektywnej, obustronnej współpracy.”

Wszyscy zgodnie potwierdzili, że „For Africa” istotnie ma na celu wykreowanie szlaków zarówno eksportowych, jak i importowych. -„Zachęcałbym, by każdy spojrzał na Afrykę pod kątem olbrzymich możliwości – to naprawdę nie jest mały rynek.” – powiedział Mamadou M. Bah.

Gdy debata się zakończyła, wszyscy zebrani nagrodzili członków debaty brawami. Panel „Rola Inicjatywy Klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko- afrykańskiego” można uznać za udany. Możliwości inwestowania w Afryce zostały przedstawione prawidłowo, a całokształt panelu zyskał zdecydowanie pozytywny oddźwięk.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP