PL EN DE FR RU

Powstał Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED

Dodano 7 października 2013

W dniu 3 października 2013 r. w Warszawie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED.

Multidyscyplinarna grupa profesjonalistów w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku podjęła decyzję powołującą do życia stowarzyszenie Polski Innowacyjny Klaster Medyczny o nazwie ♠ PIKMED. Jest to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania kooperacyjnego i działająca w branży ochrony zdrowia. Klaster ten stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw i regionów.

Klaster ♠ PIKMED będzie pozostawał w bezpośredniej współpracy z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), a docelowo będzie także integralną częścią Związku Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP). Na spotkaniu powołującym klaster medyczny obie organizacje były reprezentowane przez Bogdana Węgrzynka, Prezesa Zarządu OKIP i Vice-prezesa ZPKP oraz OKIP.

Celem podstawowym Klastra ♠ PIKMED będzie pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz w celu pokrycia kosztów tych przedsięwzięć – pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych, dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach. Polem działań będą projekty inwestycyjne, badania naukowe i działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji medycznych w obszarze ochrony zdrowia, dedykowanych pacjentom na terenie Polski i Unii Europejskiej. Skutkować ma to rozwojem, podniesieniem jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwem pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych.

Misja Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego ♠ PIKMED brzmi – „Dobro i zdrowie Pacjenta, które jest dla nas priorytetem wraz z poszanowaniem interesów wszystkich Obywateli oraz Państwa”.

Został powołany Zarząd Klastra ♠ PIKMED w składzie:
Prezes Zarządu – Prof. Mariusz Piechota
Wiceprezes Zarządu – Prof. Michał Marczak
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Leśniak
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dziadzio
Wiceprezes Zarządu – Adriana Nurzyńska
Członek Zarządu – Dr Robert Milewski
Członek Zarządu – Dr Bartosz Pędziński

Powołana została także Rada Naukowa ♠ PIKMED w składzie:
Prof. Mirosław Jarosz
Prof. Bogdan Nogalski
Prof. Witold Tłustochowicz
Dr Andrzej Śliwczyński

Patronat nad klastrem ♠ PIKMED obejmą uznane autorytety oraz politycy, a do współpracy zaproszone zostaną renomowane wyższe uczelnie, instytuty i laboratoria. Współpraca obejmować będzie współdziałanie z samorządami każdego szczebla. Centrala ♠ PIKMED będzie mieścić się w Warszawie, natomiast docelowo powstaną siedziby we wszystkich województwach. Finansowanie działań operacyjnych klastra odbędzie się w pierwszym etapie ze środków aktywowanych na taki cel przez OKIP lub/i ZPKP, a następnie przez fundacje i instytucje współtworzące klaster medyczny, finalnie będące beneficjentami realizującymi swoje projekty dzięki niemu.

Nowopowstały zarząd klastra medycznego zgodnie wyraża przekonanie, że wspólne działania przyniosą wiele korzyści wszystkim zainteresowanym rozwojem ♠ PIKMED oraz wpłyną na lepszy, przyszły kształt rodzimego rynku ochrony zdrowia.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędzie się spotkanie założycieli klastra oraz innych potencjalnych zainteresowanych ze specjalistami ze Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP