PL EN DE FR RU

Prestiżowa nagroda Menadżera Innowacji dla Angeliki Jarosławskiej za zarządzanie największym programem kl...

Dodano 13 kwietnia 2016

31 marca 2016 roku w Kopalni Guido w Zabrzu odbyła się pierwsza finałowa  Gala ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innowacji 2015”.

Nagrody w pierwszej edycji Konkursu przydzielone zostały według określonych kategorii względem działań na rzecz innowacyjności.

I tak w kategorii przedsiębiorstwa średnie nagrodę otrzymał Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Spółki z o.o. DĄBROWSKIE WODOCIĄGI, za zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób innowacyjny oraz za wdrażanie inwestycyjnych projektów.

W kategorii małych przedsiębiorstw nagrodę zdobył Łukasz Porzuczek – właściciel firmy PROTON – ARCHEO, za innowacyjne metody odnajdywania i oczyszczania z groźnych i wybuchowych przedmiotów z wodnych i lądowych terenów.

W kategorii klastry, za utworzenie Centrum Kompetencyjnego Polinnovation nagrodę otrzymali Anna Kaczmarek i Tomasz Leśniak – wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Laureatką konkursu „Menadżer Innowacji 2015” w kategorii Klaster została także Angelika Jarosławska – prezes Cluster World, członek zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego, Wiceprezes Klastra Górnej Wisły oraz koordynator programu Polska 3.0, za który została nagrodzona podczas Gali konkursu.

Program Polska 3.0 to oddolna inicjatywa klastrowa, mająca na celu stworzenie płaszczyzny transportu multimodalnego w Polsce. Głównym założeniem projektu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba,   wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in. autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Program skupia wysokiej klasy specjalistów, a swoje działania kieruje na rozwój polskiej gospodarki, nowoczesnej myśli technologicznej.

Program Polska 3.0 wpisuje się w Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wytwarza narzędzia dla jej konkurencyjności. Jest zatem kluczowym przedsięwzięciem nie tylko dla gospodarki naszego kraju, ale także dla regionów transgranicznych.

 

FullSizeRender

IMG_9087

IMG_9076

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP