PL EN DE FR RU

Warsztaty Podkarpackiej Akademii Klasteringu

Dodano 10 czerwca 2014

Podczas Podkarpackiej Akademii Klasteringu 3 i 4 czerwca 2014 roku w Rzeszowie zostały zorganizowane 2-dniowe warsztaty, które odbyły się po zakończeniu Konferencji „Klastry i Konkurencyjność”. Zajęcia prowadzone były przez wybitnych światowych specjalistów z dziedziny klasteringu tj.: prezes European Foundation for Cluster Excellence Reza Zadeh i Gloria Ferrer, oraz prof. Zbigniew Bochniarz z University of Washington.

Głównymi beneficjentami warsztatów były osoby działające na rzecz klastrów: m.in. menadżerowie klastrów oraz osoby kreujące politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym. Zajęcia prowadzone były metodą tzw. „case study” w języku angielskim. Było to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce.

Pierwszy case study – Regional Competitiveness Programme in Yorkshire przedstawił Reza Zadeh. Case dotyczył poprawy konkurencyjności przemysłu rybnego w Yorshire w Angli. Zajęcia kontynuowane były w dniu kolejnym. Następny case – California Wnie Cluster opracowany na Harvard Business School przedstawił Pan Profesor Zbigniew Bochniarz. Tematem case study była charaterystyka klastra winiarskiego w Kaliformii. Prof. Bochniarz scharakteryzował również najważniejsze zalety gospodarki opartej na klastrach. Na koniec warsztatów Gloria Ferrer przestawiła koncepcję inicjatyw klastrowych – tj. metodologii oddolnego kreowania zmiany gospodarczej na przykładzie case study z Heyland.

Warsztaty były wstępem do pełnego programu szkoleniowego pt.: Polska Akademia Klasteringu. Pełny program szkolenia obejmuje 200 godzin warsztatów w tym m.in. strategię, segmentację rynku, analizę łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także tworzenie i ocena polityki klastrowej; oraz część praktyczną tzw. „field project”, która polega wypracowania strategii konkurencyjnej dla zidentyfikowanego wcześniej klastra. Studia przypadku opracowane zostały na licencji Harvard Business School, IESE oraz European Foundation for Cluster Excellence.  Ukończenie pełnego programu pozwala na zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności doprowadzenia do zmiany gospodarczej w danym sektorze i wejścia w nowe segmenty strategiczne przez przedsiębiorstwa działające w ramach klastra. Jest to przykład oddolnej inicjatywy, dzięki której przedsiębiorstwa są w stanie wejść na nowe dotąd nie rozpoznane rynki i konkurować z globalnymi liderami w danej branży.

Podkarpacka Akademia Klasteringu organizowana była przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP