PL EN DE FR RU

Brazylia – IASP World Conference

Dodano 19 września 2013

Od 14 do 17 października 2013 r. w Brazylii odbędzie się 30. IASP World Conference wspólnie z 23. Krajowym Seminarium Anprotec. „Parki naukowe kształtują nowe miasta” – to temat przewodni tegorocznego wydarzenia IASP.

30. Światowa Konferencja parków naukowo-technologicznych IASP, największe na świecie tego typu wydarzenie i 23. Krajowe Seminarium Anprotec dotyczące parków naukowych i inkubatorów przedsiębiorczości, odbędą się wspólnie w brazylijskim mieście Recife. Organizatorem tegorocznego zjazdu jest Cyfrowe Centrum Innowacji Porto Digital.

Wątek, który będzie przedmiotem konferencji IASP „Parki naukowe kształtują nowe miasta” ma kluczowe znaczenie dla przyszłości parków naukowo-technologicznych i innych obszarów innowacji. Jest to także bardzo bieżący i ważny temat dyskusji na całym świecie, dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko związanych z tworzeniem nowych technologii i innowacji.

Przestrzenie miejskie obecnie przekształcają się w bardziej twórcze za sprawą tylko kilku „cyfrowych i mobilnych mieszkańców”. Jednak nowe miasta muszą stawać się bardziej przychylne do zamieszkania, dostępne i skierowane na mieszkańców, zapewniać bardziej przyjazne środowisko. Z tego powodu miasta obecnie odgrywają aktywną i przedsiębiorczą rolę w koordynowaniu projektów mających na celu wspieranie innowacji i gospodarki opartej na wiedzy. Aby zrozumieć najważniejsze problemy, które stoją przed urbanistyką i jakie wyzwania przed budownictwem „miast jutra”, umożliwiających nową, lepszą jakość życia mieszkańców, niezbędne jest ustalenie kto będzie rozwijał w nich innowacyjne technologie.

Parki naukowe oraz inne centra innowacji stają się ośrodkami coraz bardziej zurbanizowanymi. Powoli rozwijają się, stając się coraz bardziej zintegrowane z miastami. Większość parków naukowo-technologicznych na całym świecie (ponad  90%) są to projekty miejskie, a więc zrozumiałe jest, iż integracja może stworzyć nowe możliwości dla tych ośrodków, zwłaszcza dla tych, które ewoluują w szybkim tempie, a tak jest w wielu miejscach na całym świecie.

Ze względu na innowacyjny charakter, parki naukowe i technologiczne na całym świecie są coraz bardziej aktywne i ważne przy tworzeniu nowych miast.

Tegoroczne konferencja IASP i seminarium Anprtec w swej istocie będą dotyczyły tworzenia nowych miast, zaproponują dyskusje związane z tym problemem, aby przyczynić się do stworzenia programu, który zostanie przekazany do parków technologicznych na całym świecie.

Wydarzenie zgromadzi naukowców, przedsiębiorców, decydentów i inne ważne postacie z obszarów innowacji w celu omówienia wkładu tych środowisk w budowaniu bardziej kreatywnych i przejaznych zamieszkaniu miast. Konferencje IASP i Anprtec dostarczą wszystkim uczestnikom wiele cennych informacji i pozwolą na poznanie nowej roli miast oraz wyjaśni w jaki sposób parki technologiczne, ośrodki naukowe i innowacji mogą odgrywać wiodącą rolę w wielu nowych strategiach i procesach miast.

Aby omówić ten ważny temat, reprezentować Polskę w tych dwóch wydarzeniach w Brazylii będzie Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Nie ulega wątpliwości, że tak wysokiej rangi reprezentant środowiska klastrowego – które zrzesza w sobie parki technologiczne, ośrodki naukowe i badawczo-rozwojowe będące przedmiotem dyskusji w Receife, a w szczególności OKIP ukierunkowany najsilniej na tworzenie innowacji – jest ogromnym pozytywem i z pewnością przyniesie wiele korzyści dla naszego kraju, przyszłości polskich miast i tym samym rozwoju całych regionów.

IASP to Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych i Obszarów Innowacji, mające specjalny status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Jest światową siecią innowacji zrzeszającą niemal 400 członków z 70 krajów, która łączy specjalistów zarządzających światem nauki i technologii, parkami naukowymi i technologicznymi oraz innymi obszarami innowacji w celu dynamicznego i skutecznego rozwoju. Jej członkowie zwiększają konkurencyjność firm i przedsiębiorców z poszczególnych miast i regionów oraz przyczyniają się do globalnego rozwoju gospodarczego poprzez innowacje, przedsiębiorczość, transfer wiedzy i technologii. Obecność Bogdana Węgrzynka w Brazylii jest bardzo ważnym i dobrym krokiem w kierunku rozwoju naszego kraju.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP