PL EN DE FR RU

Ogromny sukces Polski 3.0 na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój!

Dodano 12 września 2016

POLSKA 3.0 była wszechobecna na Forum Ekonomicznym w Krynicy, zarówno w panelach, jak i debatach oficjalnych i nieoficjalnych.

Podkreślano, iż oddolny, klastrowy program gospodarczy stanowi odpowiedz na potrzebę długofalowego planu rozwoju polskiej gospodarki i wytwarza narzędzia do realizacji rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

POLSKA 3.0​​ stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Program Polska 3.0 jest największym programem powojennej Polski, Centralnym Okręgiem Przemysłowym na miarę XXI wieku.

Polska zatraciła zdolność do mierzenia się z projektami prawdziwie wielkimi, obliczonymi na pokolenia. Przez wiele lat realizowaliśmy projekty, będące działaniami doraźnymi, charakteryzującymi się zbieżnością z cyklami wyborczymi. Z tego też powodu nie stworzyliśmy systemu stałego rozwoju. W obecnej polityce gospodarczej, oprócz działań doraźnie sprzyjających koniunkturze, najważniejsze jest przygotowanie się na nadejście nowej fali innowacji i ożywienia przemysłu na świecie.

Jak zaznaczył obecny na Forum Ekonomicznym Paweł Stelmaszczyk, przedstawiciel Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za Europejskie Sieci Transportowe, Polska 3.0 jest zarazem jednym z największych programów na świecie, jeśli włączymy do niego Nowy Jedwabny Szlak (co jest bardzo korzystne dla Polski, a zarazem atrakcyjne dla Chin, ponieważ pozwala na stworzenie hubu przeładunkowego w najbardziej atrakcyjnym tranzytowo miejscu w Europie).

Polska 3.0 w spójny sposób skupia najważniejsze projekty dla polskiej gospodarki, aby krajowa gospodarka mogła stać się konkurencyjna na arenie międzynarodowej, poprzez utworzenie w Polsce atrakcyjnej na skalę międzynarodowej strefy biznesu – wykorzystanie tranzytowego położenia, poprzez budowę największego w Europie Centrum Logistycznego, połączonego z płaszczyzną transportu multimodalnego (kolej, woda, powietrze).

Dzięki realizacji programu POLSKA 3.0 w Polsce powstanie jedyne w Europie miejsce (Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice), gdzie krzyżują się wszystkie najważniejsze magistrale transportowe. Dla aglomeracji ostrawsko-katowickiej planowane Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice jest jedynym miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ – Południe.

W ramach Centrum Logistycznego funkcjonować będzie port śródlądowy. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej pozwoli na jej wszechstronne wykorzystanie (realizowany na wielką skalę międzynarodowy transport, gospodarowanie zasobami wody i ich gospodarcze wykorzystanie, bezpieczeństwo w wypadku powodzi i suszy, rozwój turystyki), oraz pozostałych polskich rzek.
Budowa Centrum Logistycznego pozwoli również Polsce w najbardziej efektywny sposób skorzystać z chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku, poprzez wykorzystanie linii szerotorowej LHS, która dochodzić będzie do Centrum Logistycznego.

Polska 3.0, jako program klastrowy, zrzeszający tysiące polskich przedsiębiorstw i łączący naukę, biznes i samorządy, w sposób efektywny rozwija polskie przedsiębiorstwa, myśl techniczną i innowacje, oraz efektywnie wspomaga współpracę nauki i biznesu, co pozwala komercjalizować polskie innowacje.

 

IMG_0682

IMG_0675

IMG_0673 IMG_0671

IMG_0494

IMG_0681

IMG_0679

IMG_0677

IMG_0676

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP