PL EN DE FR RU

Prezydent Zarządu OKIP zaproszony jako ekspert do debaty o wdrażaniu innowacji przez polskich przedsiębiorc...

Dodano 22 kwietnia 2017

Bogdan Węgrzynek, Prezydent Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, został zaproszony do wygłoszenia prezentacji oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym: „Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo – rozwojowe”, organizowanym 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Wśród uczestników panelu należy wymienić Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz jego zastępcę Pana Mieczysława Łuczaka, którzy przywitali uczestników i przedstawili cele i formułę dyskusji.

Wśród zaproszonych gości należy wymienić Panią Jadwigę Emilewicz – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Prof. dr hab. Tadeusza Baczko – Członka Rady Naukowej,Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Panią Ewę Niesiobędzką-Krause – Eksperta do spraw patentów i innowacji Business Center Club, Panią Ewę Florczyk – Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Pani ą Katarzynę Walczyk – Matuszyk – Zastępcę Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Wśrod grona znakomitych prelegentów znalazł się także Prezydent Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – Pan Bogdan Węgrzynek, którego wystąpienie dotyczyło najczęstszych barier dla przedsiębiorstw w uzyskiwaniu wsparcia finansowego na innowacje oraz w ich wdrażaniu.

Spotkanie miało wysoką wartość merytoryczną i zorganizowane było wokół najistotniejszych kwestii dotyczących wdrażania innowacji w polskich przedsiębiorcach, analizy obecnych korzyści i trudności, jakie spotykają na drodze do innowacyjności swej działalności przedsiębiorcy i wpływu poziomu innowacyjności gospodarki na jej rozwój.

W czasie tego spotkania zostaną poruszone kwestie współpracy nauki z biznesem oraz programów i instrumentów wsparcia, na które mogą liczyć przedsiębiorcy wdrażający innowacje w swojej działalności. Wśród tematów wystąpień pojawi się również charakterystyka trudności w uzyskiwaniu patentów oraz ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Istotnym zagadnieniem będzie wpływ regionalnych uwarunkowań na wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwoju prac badawczo-rozwojowych.

Panel dyskusyjny pozwolił nakreślić korzyści i zagrożenia, jakie napotkają na swojej drodze polscy przedsiębiorcy, chcący uczynić swoją działalność innowacyjną.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjator programu Polska 3.0, skupia ponad 3000 przedsiębiorców i jest  jednocześnie jedyną na polskim rynku tego typu organizacją, w ramach której skupione są przedsiębiorstwa począwszy od startupów i firm sektora MŚP po największe polskie przedsiębiorstwa, w tym firmy rodzinne. Od początku swojej działalności OKIP za cel stawia sobie rynkową komercjalizację wiedzy i innowacji oraz wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, co umożliwi w przyszłości trwałe, sukcesywne podnoszenie ich poziomu konkurencyjności. Poprzez swoją aktywność OKIP, a wraz z nim zainicjowany przez niego program Polska 3.0 wspiera polskie startup’y, firmy i polską myśl technologiczną, pomaga przedsiębiorcom i innowatorom, zdobywać inwestorów, łączyć się we współpracy z innymi podmiotami, korzystać z instrumentów wsparcia, komercjalizować wiedzę i innowację, przeprowadzać udaną ekspansję na rynki zagraniczne oraz budować ścieżkę dla ich dynamicznego rozwoju.

Magdalena Płaczek

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP