PL EN DE FR RU

Współpraca jest zawsze silniejsza niż rywalizacja

Dodano 16 lutego 2016

Cluster World Congress – ważne międzynarodowe spotkanie biznesu i jedyne takie spotkanie światowych klastrów, którego jednym z organizatorów jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku.

Klastry i powiązania kooperacyjne, łączące współpracę biznesu, samorządu, jednostek badawczo-naukowych, są bez wątpienia narzędziem, które coraz częściej będzie używane w celu budowania konkurencyjnej gospodarki w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klastry, poprzez reprezentowanie biznesu, mają realny wpływ na prowadzoną politykę rozwoju regionalnego, uczestniczą w konsultacjach społecznych, promują swych członków i region na arenie krajowej i międzynarodowej, a także zapewniają dostęp do różnych form finansowania, sięgając do puli krajowej i europejskiej i wspierając tym samym biznes w regionie. Wspomagają także powstawanie startup-ów, a więc młodych, innowacyjnych firm.

Klastry, będąc oddolnymi inicjatywami, organizują się wokół wytyczonego celu. Taki będzie również plan Kongresu Klastrów – szczegółowa prezentacja transgranicznych i międzynarodowych, europejskich projektów, przewidzianych na najbliższe lata i klastrowe innowacje, rozwiązania dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz współpraca biznesu, samorządu i społeczności obywatelskich w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

Kongres w tej edycji odbędzie się pod hasłem przewodnim “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową”.
Po sukcesie pierwszej edycji Kongresu, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym
i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową.

Cluster World Congress stał się międzynarodowym forum, na które przybywają istotne dla świata biznesu, polityki i samorządu osoby z kraju i zza granicy, aby wypracować najlepsze rozwiązania gospodarcze, rozpowszechniać światowego formatu innowacje i uskuteczniać współpracę na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Najlepszym zaproszeniem na Kongres mogą być statystyki podsumowujące pierwszy CWC (24-26 marca 2015 r.) Podczas kongresu obecnych było ok. 900 uczestników, w tym ok. 40 reporterów z całego świata. W organizację dnia panelowego (25 marca) zaangażowanych zostało 172 prelegentów światowej rangi, a całe wydarzenie transmitowane było online oraz przez Telewizję Polską.

Kontynuując sukces pierwszej edycji, na Cluster World Congress II zaproszeni zostali goście z całego świata. Zarówno reprezentanci świata polityki, nauki jak i biznesu.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP