PL EN DE FR RU

Współpraca z PACC

Dodano 24 maja 2014

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, organizacja parasolowa dla klastrów, współpracuje od wielu lat z Polsko-Amerykańską Izbą Gospodarczą (PACC), co ma istotne znaczenie dla rozwoju zrzeszonych w OKIP struktur klastrowych i ich współprace na rynkach amerykańskich.

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza (PACC) została założona w 1994 roku. Jej główną ideą jest wspieranie swoich partnerów w projektach biznesowych, ułatwianie kontaktów handlowych oraz budowanie relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. PACC skupia wokół siebie ponad 250 członków w postaci najważniejszych organizacji i firm z rynku amerykańskiego.

Zaangażowanie Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw w działalność PACC jest doskonałą okazją nie tylko do podejmowania aktywnej roli w planowaniu i współrealizacji programów wykonawczych, ale również uzyskania dodatkowych korzyści dla firm i podmiotów z klastra, w tym sieciowania ich z innymi podmiotami ze Stanów Zjednoczonych. Jest tak, ponieważ PACC zaprasza Klaster OKIP na wiele spotkań komitetów i wydarzeń odbywających się zarówno w Polsce, jak i USA.

Podczas spotkań dyskutowane są wyzwania, obszary priorytetowe oraz niezbędne działania mające na celu budowanie trwałego, międzysektorowego partnerstwa pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wzmacnianie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Współpraca Klastra OKIP z PACC ma swoje źródło już w 2004 roku, kiedy to Prezydent Zarządu Głównego OKIP Bogdan Węgrzynek mieszkając przez 11 lat w USA, nawiązywał współprace z amerykańskimi firmami i rozwijał na rynku polskim sieć kontaktów tworząc pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Anna Figiel

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP