PL EN DE FR RU

Konferencja „Zdrowie Publiczne” w Krakowie

Dodano 23 kwietnia 2014

W dniu 8 kwietnia 2014 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta w Krakowie odbyła się konferencja „Zdrowie Publiczne”.

Centrum Funduszy Europejskich oraz Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zorganizowali konferencję w obszarze tematycznym Zdrowia Publicznego, która ma być powtarzalną imprezą, dostępną dla zainteresowanych z całej Polski. Partnerem  w organizacji tego przedsięwzięcia był Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, a patronatu udzielili: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Udział w konferencji zgłosiło 40 uczestników z całej Polski, obecni byli przedstawiciele starostw powiatowych i publicznych podmiotów opieki zdrowotnej z terenów objętych możliwością aplikowania o środki dotacji w ramach Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach tego programu realizowane mają być Programy Zdrowotne, programy profilaktyczne i edukacyjne w obszarze zdrowia, ograniczające dostępność do określonych świadczeń na terenie wyszczególnionych powiatów. Wnioski o dotację, składane maja być do 2 czerwca br. w Ministerstwie Zdrowia.

Konferencja odbyła się w pięknej, zabytkowej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych. Poczęstunek sfinansowany został przez firmę PROFIL RCG, która zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem, programowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych, pozwalających na oszczędzanie energii elektrycznej, m.in. na terenie gmin.

W trakcie konferencji odbyły się prelekcje dotyczące roli powiatów w realizacji zadań samorządu związanych ze zdrowiem publicznym. Jako pierwsza dobre praktyki współpracy na linii Powiat – Gmina – doświadczenie UMK oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w integracji środowiska JST w zakresie zdrowia publicznego omówiła Maria Piętak-Frączek z Urzędu Miasta Krakowa. Edyta Pęcherz z Centrum Funduszy Europejskich, jednocześnie Dyrektor Zarządzająca i Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, przedstawiła politykę finansowania zdrowia publicznego ze środków unijnych w latach 2014-2020, a następnie politykę finansowania zdrowia publicznego z innych środków europejskich w latach 2014-2020. Nowe technologie ICT w służbie zdrowia publicznego przedstawił  dr Tomasz Orzechowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przed przerwą prawodawstwo i planowane zmiany legislacyjne w zakresie zdrowia publicznego streścił mec. Tomasz Pęcherz, Kancelaria Piotrowska i Wspólnicy. Na koniec ponownie Edyta Pęcherz omówiła zakres dotacji oraz dokumentacji aplikacyjnej Program PL 13  „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa. Merytoryczna konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP