PL EN DE FR RU

Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra we Wrocławiu

Dodano 2 września 2013

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw 29 sierpnia 2013 roku był członkiem, a zarazem patronem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej – Energia Jutra we Wrocławiu.

Na Kongresie Energii Odnawialnej Ogólnopolski Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw  miał swój własny Panel, do którego zaprosił Związek Pracodawców Klastry Polskie i Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej.  Uczestniczyli w nim między innymi Prezes OKIP  Bogdan Węgrzynek i Poseł na Sejm RP Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.

Dla OKIP Kongres był szczególnie ciekawym wydarzeniem, przez wzgląd na podjęcie współpracy z firmami zajmującymi się fotowoltaiką.

Do Rady Programowej Kongresu zostali zaproszeni m.in. Waldemar Pawlak, Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Poseł na Sejm RP i były Minister Gospodarki i Wicepremier Polski, Mieczysław Kasprzak, Poseł na Sejm RP, od 2011 do 2013 r. sekretarz stanu  w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Jacek Pierzyński, doradca BOŚ Bank, a także Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes ZPKP.

Główne cele jakie przyświecały Kongresowi to przedstawienie najnowszych informacji gospodarczych, ale także aspektów prawnych i wartościowych porad dotyczących inwestowania w odnawialne źródła energii w kraju, a także zintegrowanie grup osób skoncentrowanych wokół OZE.

Kongres to wydarzenie cykliczne, składające się z dziesięciu spotkań, organizowanych w największych miastach w Polsce. Ponadto na każdym spotkaniu uczestnicy mogą się podzielić swoimi uwagami i spostrzeżeniami w debatach dotyczących wyznaczonych tematów- fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, a także problemów gospodarczych z jakimi boryka się region w którym w danym momencie odbywa się konferencja.

Spotkanie we Wrocławiu obejmowało prelekcje z poszczególnych dziedzin OZE: „Stan aktualny i perspektywy rozwoju branży oze w Polsce: jak zielona energia może podnieść konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej” oraz „Stan prac nad Ustawą o OZE oraz systemy wsparcia dla inwestycji”. Następnie w poszczególnych salach odbyły się panele dyskusyjne dotyczące wyszczególnionych dziedzin takich jak: „Energia ze słońca dla Polski-inwestycje w fotowoltaikę”, „Gminy aktywne na rynku oze” czy „Klastry szansą na rozwój przedsiębiorstw i regionów z branży oze”.

Ponadto w tej dyskusjach uczestniczyli: Jarosław Bulanda Dyrektor Zarządzający ze Śląskiego Klastra Lotniczego, Bartłomiej Bodio Przewodniczący Parlamentarnego Zespółu ds. Polityki Klastrowej, Krzysztof Pawłowski, Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Jacek Kopyra z Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego, Ewa Mikos-Romanowicz z SIEMENS, Wojciech Materna Prezes Informatyki Podkarpackiej, Jean-Luc Mahboubi z Optimum Consulting.W rozmowę włączał się również Jerzy Hanus – Prezes firmy Vegacom, Dariusz Dziadzio – v-ce przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.

Po każdym ze spotkań sporządzany jest raport środowiskowy zawierający obecny stan i kierunki działania w danej dziedzinie.

Tego typu wydarzenia przyczyniają się do poszerzania wiedzy członków OKIP, wskazywania aktualnych trendów w stricte określonej branży i naprowadzają na nowe innowacyjne i kreatywne kierunki rozwoju, jakie może w najbliższej przyszłości obrać Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP