PL EN DE FR RU

Światowe Dni Młodzieży 2016 – OKIP wspiera krzewienie polskiego patriotyzmu

Dodano 28 września 2016

Pięciodniowe spotkania z Ojcem Świętym przepełnione były skupieniem, modlitwą i radością. Młodzi ludzie swój czas spędzali na zabawie podczas przygotowanych programów artystyczno – kulturalnych, katechezach, kontemplacji oraz na spotkaniach z samym papieżem.

Wizyta papieża Franciszka zbiegła się z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Rok 2016 jest dla Polaków rokiem szczególnym. Również z tej okazji Ojciec Święty odprawił specjalną Mszę Świętą  w Sanktuarium na Jasnej Górze. W uroczystości udział wzięli najwyżsi przedstawiciele Rzeczpospolitej Polskiej – m.in. Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Premier Beata Szydło oraz członkowie rządu.

„Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności; niech Maryja zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości, bez ulegania pokusie izolowania się i narzucania swej woli” – to słowa, które papież Franciszek skierował do Polaków. Silne przywiązanie do Ojczyzny, walka w jej obronie i troska o przyszłość są wciąż ważnym drogowskazem dla wielu Polaków.

W dobie kryzysu poglądów/wyznań patriotycznych Polacy szukają wyjścia, które pomogłoby poprawić ten stan na lepszy. Żebyśmy się mogli zjednoczyć dla dobra kraju, dla dobra nas – obywateli dumnych z tego skąd jesteśmy i gdzie mieszkamy. Dla dobra naszego i naszych potomnych.

Jednym ze sposobów poprawy bytu Polaków jest podniesienie stanu naszej gospodarki narodowej. Wydaje się to dość prozaiczne. Niemniej poprawiając koniunkturę gospodarczą, podnosząc poziom bezpieczeństwa, dbając o nasze polskie, nowatorskie rozwiązania dla nas samych wpłynąć możemy na podniesienie naszej satysfakcji z tego, kim jesteśmy i gdzie żyjemy.

Wielu rodzimych przedsiębiorców działa na rzecz Polski i Polaków. Zrzeszając się w większe organizacje mogą zdziałać więcej. Jedną z organizacji, która zrzesza najprężniej działające przedsiębiorstwa i najlepszych inżynierów podejmujących innowacyjne inicjatywy na skalę globalną jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw wraz ze swym oddolnym, apolitycznym programem POLSKA 3.0.

OKIP i Polska 3.0 łączy działania świata biznesu, ekspertów, przedsiębiorców, społeczności i samorządów terytorialnych scalając je w klastry, by mieć większą moc sprawczą i móc osiągnąć znacznie więcej.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest swoistego rodzaju parasolem dla klastrów z całej Polski, którymi zarządza. Klastry zrzeszone w ramach OKIP nie tylko współpracują, ale także konkurują z sobą nawzajem. To w grupie tkwi siła na współczesnych rynkach, działa tutaj efekt synergii – razem można osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. Dlatego klastry są tak popularne w dzisiejszym świecie biznesu, nauki i samorządów. Zaangażowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych to klucz do sukcesu, do rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw swymi działaniami ochrania, wspiera i pomaga rozwijać zrzeszone w swoich strukturach klastry, aby móc skutecznie rozwijać ich potencjał, budować przewagę konkurencyjną polskich przedsiębiorstw nie tylko nad krajowymi przedsiębiorstwami, ale także aby móc ten sukces przekuć na arenę międzynarodową.

Największy program powojennej Polski – Polska 3.0 – zakłada budowę transportu multimodalnego na Śląsku poprzez połączenie polskich rzek, kolei i autostrad. To także budowa największego na terytorium Europy Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (dzięki czemu połączymy nasz kraj z ogromnym Nowym Jedwabnym Szlakiem biegnącym z Dalekiego Wschodu).

Polska 3.0 opiera swe założenia także na przywróceniu żeglowności polskich rzek (poczynając od Odry) oraz na połączeniu rzek Dunaj – Odra – Łaba (przyłączając się tym samym do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC – ROUTE 65), oraz na restrukturyzacji górnictwa na Śląsku.

Polska 3.0 to nie tylko ogromne założenia na przyszłość, poprawiające stan polskiej gospodarki, utworzenie kilkudziesięciu tysięcy nowych miejsc pracy i podniesienie konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Polska 3.0 to także codzienne działania na rzecz krzewienia patriotyzmu wśród Polaków. Polska 3.0 dba o rozwój polskich innowacji i polskiej myśli technicznej wspierając działania młodych zdolnych inżynierów tworzących Startupy. Do tych najbardziej efektywnych i dynamicznie działających zaliczyć można m.in.: Migam, platformę PolakPotrafi.pl, Torqway, Blumil, Startup Poland czy projekt Mars.

Polska 3.0 promuje działania patriotyczne także w takich projektach jak Surge Polonia – wspólnie głosząc ideę nowoczesnego patriotyzmu.

OKIP i Polska 3.0 aktywnie zaangażowane były w przygotowania Światowych Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach. Wolontariusze oraz oganizacje zrzszone w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw wspólnie z Macierzą Polonii pracowały przy lokacji pielgrzymów i dbali o ich bezpieczeństwo.

Dzięki kolektywnym działaniom na rzecz szerzenia nowoczesnego polskiego patriotyzmu dbamy o nasz kraj, o nas samych i o dobro przyszłych pokoleń.

Wioleta Ogorzałek

ŚDM

ŚDM

SDM1

SDM2

Zdjęcia: Polska 3.0 i Macierz Polonii

Facebook
Newsletter

Newsletter

Wprowadź swój adres email do formularza poniżej i bądź na bieżąco.

Newsletter OKIP